วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

“กาชาด จ.ขอนแก่น”มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป

“กาชาด จ.ขอนแก่น”มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “กาชาด จ.ขอนแก่น”มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป


การส่งมอบความปรารถนาดีจากคนขอนแก่นให้กับบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพที่อยู่คู่กับเมืองของเรามาอย่างยาวนาน จะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างมาก เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปีนั้น เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านของการดำรงชีวิตของพวกเราที่เป็นคนรุ่นลูกหลาน


   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางราตรี  เสาโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ด้วยการอำนวยการของนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วม มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ 2566 แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป เพื่อส่งมอบความสุขความ ปรารถนาดีและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวตลอดปี 2566 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายเส็ง  สีราช  อายุ 106 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15 หมู่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และ2. นางแต้ม  เมืองวงษ์ อายุ 116 ปี อยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 2 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวิศิษฎ์  นรสิงห์  นายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบ

    นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่าจังหวัดขอนแก่น มีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี มากถึง จำนวน 90 คน ระหว่างเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ณ ภูมิลำเนาของผู้สูงอายุฯ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 26 อำเภอ เพื่อส่งมอบความสุขความปรารถนาดีของคนขอนแก่น เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวตลอดปี 2566 ซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญที่เป็นเสาหลักอยู่กับคนขอนแก่นมาอย่างยาวนาน โดยผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปีนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านของการดำรงชีวิต ซึ่งจากการพูดคุยจะเห็นได้ว่าทุกคนนั้นมีการใส่ใจในสุขภาพกายและใจ ทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหาร การครองตนอยู่ด้วยความพอเพียง การมีกิจวัตรประจำวันที่งดงามจนกลายเป็นเสาหลักและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี
   นายพันธ์เทพ กล่าวอีกว่าที่สำคัญที่สุดคือการที่เราจะได้สูตรเด็ดเคล็ดลับของแต่ละท่าน ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนเองในด้านต่างๆ จนมีอายุยืนได้อย่างยาวนาน และต้องยอมรับว่าครอบครัวนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะเป็นพลังหนุนเสริมให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจังหวัดและ พม.ยังคงตรวจติดตามและให้กำลังใจ ทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่จิตอาสาและ อสม.มาดูแลเรื่องสุขภาพอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการมาเยี่ยมเยือนด้วยชุดของขวัญอย่างนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปโดยไม่ต้องรอเฉพาะในช่วงของเทศกาลเท่านั้น.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads