วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

 “ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ขอนแก่น”ร่วมกับสาธุชน ทอดผ้าป่าสร้างอาคารจุฬามณีเจดีย์สถาน ร.ร.ประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล

 “ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ขอนแก่น”ร่วมกับสาธุชน ทอดผ้าป่าสร้างอาคารจุฬามณีเจดีย์สถาน ร.ร.ประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ขอนแก่น”ร่วมกับสาธุชน ทอดผ้าป่าสร้างอาคารจุฬามณีเจดีย์สถาน ร.ร.ประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล
  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีนวล เขตเทศบาลนครขอนแก่น น.ส.นิสา  ชาภู่พวง  ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น,พระครูภาวนาวิธาน วิ. พระธรรมทูต วัดพุทธปทีป พร้อมสาธุชนประเทศอังกฤษ ,นายจือ ตั้งฤดี ประธานมูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น น.ส.รัชเกล้า ศรีวงษา รองเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น  นางเกตน์สินีย์  โกมลไสยข้าราชการบำนาญโรงเรียนสนามบิน นางวิไลวรรณ พรบัณฑิต ผอ.สถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายเมืองนครขอนแก่นคลื่น FM.102 MHz.โรงเรียนมณีอนุสรณ์,ร้านดวงใจทุเรียนแซ่บ และสาธุชนคนใจบุญร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนประภัสสร วิทยา โดยได้รับความอนุเคราะห์อาหารหวานคาว จาก รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์นำอาหารหวานคาว มาต้อนรับคณะผ้าป่าในครั้งนี้ โดยมีพระครูปริยัติธรรมานุศาสก์ เจ้าอาวาส พร้อมด้วย พระอาจารย์ฮอนด้า วาทสทโท. ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีนวล คณะสงฆ์ และคณะกรรมการวัดฯ ร่วมต้อนรับ ณ วัดศรีนวล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้ปัจจัย 166,100 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

พระอาจารย์ฮอนด้า วาทสทโท. ดร.

พระอาจารย์ฮอนด้า วาทสทโท. ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีนวล กล่าวว่าการสร้างอาคารจุฬามณีเจดีย์สถานโรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล ได้รับความอนุเคราะห์ปูนจากการก่อสร้าง ทั้งหมดจากนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด แต่ทางวัดขาดค่าแรง ชั้น ละ 500,000 บาท เหล็ก ชั้นละ 1,500,000 บาท  ค่าดึงสลิง ชั้นละ 309,000 บาท ค่าผสมคอนกรีตชั้นละ 380,000 บาท ซึ่งในปัจจุบันนี้สามารถก่อสร้างไปได้แล้ว 4 ชั้น แต่เดิมนั้นผู้รับเหมารับจ้างการก่อสร้างเป็นวงเงิน 2 ล้าน 5 แสนบาทซึ่งในปัจจุบันได้ผู้รับเหมาซึ่งเป็นรายงานจากต่างชาติซึ่งรับเหมาในวงเงินแค่ 500,000 บาท ดังนั้นจึงขาดวัสดุปัจจัยไม้แบบ ซึ่งยังต้องใช้เงินอีกจำนวนมากจึงขอความเมตตาจากสาธุชนทั้งหลายที่จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นที่ให้พำนัก เพื่อเป็นสถานศึกษาเล่าเรียน ของพระภิกษุสามเณรที่ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาในพระธรรม ตลอดจนต่อยอดการศึกษาในอนาคต


ซึ่งในลำดับต่อจากนี้ก็จะมีคณะของแม่ทัพภาคที่ 2 ตลอดจนอีกหลายคณะ ที่จะมาร่วมทำบุญทำผ้าป่าพ่อสมทบทุนในการก่อสร้างสร้างอาคารจุฬามณีเจดีย์สถานโรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวลเพื่อให้แล้วเสร็จ ให้เป็นสถานที่ศึกษาโรงเรียนผมจะให้ศูนย์ถมสามเณรและเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น และที่อยากจะฝากไว้คือจะมีกิจกรรมวิ่งเพื่อหาทุนสมทบทุนในการก่อสร้าง ชื่อ”แล่นทำบุญหาทุนสร้างวัด” ซึ่งกำลังปรึกษาทีมงานในการวางแผนจัดการแข่งขันดังกล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads