วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2024

 “อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น”มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 65  วงเงิน 2,786,000 บาท

 “อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น”มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 65  วงเงิน 2,786,000 บาท
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น”มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 65  วงเงิน 2,786,000 บาท


    เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 66ที่ สำนักงาน ธกส.สาขาบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น นายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ นายอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วย ผู้จัดการ ธกส.สาขาบ้านแฮด และนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  ตามหลักเกณฑ์ ประเภท 2 ครัวเรือน 7,000 บาท จำนวน 398 ราย วงเงิน 2,786,000 บาท
   วันนี้เป็นวันที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาได้มารับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล ซึ่งเป็นเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถ้าบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ติดต่อกันตั้งแต่ 1 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย หรือถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ได้รับเงินช่วยเหลือ 7,000 บาท และกรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน 60 วัน ขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท  ส่วนการรับเงินก็ไม่ยุ่งยาก ทางรัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ทางผู้ประสบอุทกภัยได้แจ้งหมายเลขบัญชีไว้.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads