วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

“บ.เฟรชทรู”ร่วมสนับสนุน การแข่งขันกอล์ฟการกุศลกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมวุฒิสภา

“บ.เฟรชทรู”ร่วมสนับสนุน การแข่งขันกอล์ฟการกุศลกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมวุฒิสภา
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “บ.เฟรชทรู”ร่วมสนับสนุน การแข่งขันกอล์ฟการกุศลกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมวุฒิสภา

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้รุ่นG-Five เข้าร่วมแสดงในงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จัดโดยชมรมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม วุฒิสภา เพื่อให้ทราบถึงสมรรถนะว่าชาร์จไฟ1ครั้ง สามารถวิ่งได้ถึง 120 กิโลเมตรซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายไปในตัวที่สำคัญรถทุกรุ่นสามารถจดทะเบียนกับขนส่งทางบกได้


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ สนามกอล์ฟในกรุงเทพมหานคร ได้มีการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
จัดโดยชมรมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม วุฒิสภา ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัยประธานวุฒิสภา,พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง,นายศุภชัย สมเจริญรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง,นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการ ของวุฒิสภา ชมรมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จึงขอเรียนเชิญท่านจัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันวัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมของวุฒิสภา2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของรัฐสภา หน่วยงานสถาบัน และบุคคลภายนอก


นายธนชัย ศิริวรรณวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัทเฟรชทรูจำกัด ได้กล่าวถึงพลังงานEV จะช่วยลดโลกร้อนลดมลพิษทางเสียงทางอากาศและฝุ่นPM2.5โดยได้นำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้รุ่นG-Five เข้ามาร่วมแสดงในงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จัดโดยชมรมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม วุฒิสภา เพื่อให้ทราบถึงสมรรถนะว่าชาร์จไฟ1ครั้ง สามารถวิ่งได้ถึง 120 กิโลเมตรซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายไปในตัวที่สำคัญรถทุกรุ่นสามารถจดทะเบียนกับขนส่งทางบกได้
“ซึ่งได้รับการสนับสนุนผักดันจากท่านว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ็ง พานิชภักดิ์ดี สมาชิกวุฒิสภาซึ่งตระหนักเห็นความสำคัญของการที่ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น”นายธนชัย กล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads