วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2023

จัดยิ่งใหญ่!กีฬาสีภายในโรงเรียน “อนุบาลขอนแก่นเกมส์”

จัดยิ่งใหญ่!กีฬาสีภายในโรงเรียน “อนุบาลขอนแก่นเกมส์”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 จัดยิ่งใหญ่!กีฬาสีภายในโรงเรียน “อนุบาลขอนแก่นเกมส์”

เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านร่างกาย  สามารถปฏิบัติตามกฎกติกาในการเล่นกีฬา  ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกและมีน้ำใจนักกีฬา เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและรู้จักการทำงานเป็นในหมู่คณะ ประกอบเพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการทำงานการแข่งขันกีฬาภายใน


  เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประธานจัดการแข่งขันฯ นายศักดา มุสิกวัน,นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน,นาง หัทกานต์ นารีวิจิตร รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย,นายสมนึก อาจยะศรี ,นายนิรุจน์ นครศรี ,นายศุภวัฒน์ อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  คณะบอร์ดบริหาร คณะครู พิธีการเริ่มด้วยคุณครูสิทธิชัย สุนทรพิทักษ์ นักกีฬาอาวุโส นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณ ตัวแทนนักกีฬา วิ่งถือคบเพลิงวิ่งเข้าสู่สนาม และจุดที่กระถางคบเพลิง

นายประจวบ ศิริภักดิ์

นายประจวบ ศิริภักดิ์ ในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น “อนุบาลขอนแก่นเกมส์” รวมทั้งคณะครู นักเรียนและบุคลากรทุกคน กล่าวในภาพรวมว่าขอขอบพระคุณ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ในครั้งนี้ ได้เริ่มทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2565  เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ตลอดจนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและรู้จักการทำงานเป็นในหมู่คณะ ประกอบเพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการทำงาน การแข่งขันกีฬาภายในประกอบด้วย คณะสี 2 สี คือ สีฟ้า และสีขาว ประเภทกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน คือ ฟุตซอล แชร์บอล E sport และกรีฑา และจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้ว


  ดร.อารยันต์ แสงนิกุล

ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กล่าวเปิดว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้การกีฬาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ สมควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน เพราะจะช่วยทำให้ทุกคนมีร่างกายแข็งแรง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเจริญเติบโตเป็นประชาชนที่ดีมีคุณภาพของชาติบ้านเมืองต่อไป ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ตลอดจนขอมอบกำลังใจแก่คณะครู นักกีฬา และนักเรียนที่ร่วมแรง ร่วมใจกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ ขออำนวยพรให้ดำเนินการแข่งขันกีฬาได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads