วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

จ.ขอนแก่น จัดสุดยอดสงกรานต์”สาดซิ่ง สาดศิลป์” เทศกาลดอกคูณเสีงแคนและถนนข้าวเหนียว

จ.ขอนแก่น จัดสุดยอดสงกรานต์”สาดซิ่ง สาดศิลป์” เทศกาลดอกคูณเสีงแคนและถนนข้าวเหนียว
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

จ.ขอนแก่น จัดสุดยอดสงกรานต์”สาดซิ่ง สาดศิลป์” เทศกาลดอกคูณเสีงแคนและถนนข้าวเหนียว

จังหวัดขอนแก่น มีมติเห็นชอบจัดงานการเตรียมจัดงานประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สาดซิ่ง สาดศิลป์” ซึ่งจะมีกำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2566


เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ บริเวณศาลหลักเมือง นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าว “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566” โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น,นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,พันเอกอภิชาติ รานอก เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23, พันตำรวจเอกชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น,นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น., นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะและทุนอุปถัมภ์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (ผู้แทนของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.) ร่วมแถลงข่าว ท่ามกลางการร่วมรับฟังจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ พี่น้องสื่อมวลชน ซึ่งมีสีสันของการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจากวงสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการจัดซุ้มอาหาร ตกแต่งสถานที่ให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบของจัดงานงานสงกรานต์

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยถึงการจัดงานว่า การจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 นี้ จะเป็นการกลับมาของจัดกิจกรรมที่เต็มรูปแบบเช่นเดิม ซึ่งจะมีการจัดงาน ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2566 ภายใต้แนวคิด “สาดซิ่ง สาดศิลป์” โดยแบ่งการจัดงานเป็น 2 พื้นที่ คือพื้นที่บริเวณบึงแก่นนคร ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน 2566 เป็นการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน อีกทั้งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ พิธีเปิดงาน, การประกวดธิดาดอกคูนเสียงแคน, การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำฟรี ตลอดจนการกิจกรรมก่อเจดีย์ทรายตบประทาย (ณ บริเวณวัดธาตุ พระอารามหลวง)
พื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566 ภายใต้แนวคิด การส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ไทย, สรงน้ำพระพุทธรูป, รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที, ความสวยงามและอลังการของขบวนแห่พระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) และขบวนแห่สงกรานต์,เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น “เกาะวัฒนธรรม” มีเวทีประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น, ม่วนซื่นสร้างสามัคคีกับวัฒนธรรมท้องถิ่นรำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน , กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน, การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ Return, การแสดงของศิลปินนักร้องเวทีกิจกรรมในถนนข้าวเหนียว เป็นต้น

นายพันธ์เทพ เสาโกศล
นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ผูกมิตรไมตรีระหว่างผู้คนในชุมชน มีแนวคิด คือ เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองสู่ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย
โดยการนำเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่น คือ วัฒนธรรมเสียงแคน เหลืองอร่ามดอกคูนบาน มนต์เสน่ห์ความงดงามในวิถีชีวิตของคนขอนแก่น เชื่อมโยงกันด้วยสายน้ำที่ชุ่มเย็นผ่านการจัดงานสงกรานต์


ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา จากพลังความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงประชาชนชาวขอนแก่น จึงทำให้สงกรานต์ขอนแก่นยกระดับการจัดงาน จากงานท้องถิ่น ไปสู่งานระดับภูมิภาค จนกลายเป็นงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ แต่เนื่องจากในช่วงระหว่างปลายปี 2562 จนถึงปี 2565 ได้เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด 19 ไปทั่วโลก จึงทำให้การจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวขอนแก่นต้องหยุดชะงัก หรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads