วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2024

สุดยอด!”นร.รร.อนุบาลขอนแก่น”สอบโอเน็ตได้เต็ม 100 เกิน 20 คน

สุดยอด!”นร.รร.อนุบาลขอนแก่น”สอบโอเน็ตได้เต็ม 100 เกิน 20 คน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 สุดยอด!”นร.รร.อนุบาลขอนแก่น”สอบโอเน็ตได้เต็ม 100 เกิน 20 คน


ข้อมูลปี 2564 สามารถสอบ o-net ได้จำนวน 22 คน เกิดจากหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ต่างๆ ที่ช่วยกันผลักดันให้ผู้บริหาร เกิดความร่วมมือกันในการวางแผนพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้เป็นอย่างดี จนก้าวสู่เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับต้นๆ พร้อมทั้งบรรดา ลูกๆนักเรียน ที่มีความมุ่งมานะ ขยันใส่ใจในด้านการเรียน จนประสบผลสำเร็จ


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่าได้รับแจ้งจาก นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ที่แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.6 ที่ทำข้อสอบโอเน็ตประจำปี 2565 ได้ 100 คะแนนเต็ม ทั้งหมด 29 คน  ในจำนวนนี้แบ่งเป็นทำคะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ 6 คน วิชาภาษาอังกฤษ 23 คน และ 2 ใน 29 คน สามารถทำคะแนนเต็ม 100 ได้ทั้ง 2 วิชาได้แก่ ด.ญ.นวพร แสงแก้ว นักเรียนชั้น ป.6/8 ห้อง Gifted และ ด.ญ. นิศารัตน์ แย้มโอษฏ์ นักเรียนชั้น ป.6/10 ห้อง English Program ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของผู้ปกครอง คณะครูและเพื่อนนักเรียนเป็นจำนวนมาก

นายประจวบ ศิริภักดิ์

นายประจวบ เปิดเผยต่อไปว่า ที่สำคัญในรอบการสอบบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนมีชื่อประจำจังหวัดของแก่น เช่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยและโรงเรียนกัลยาณวัตร นักเรียนระดับชั้นป. 6 ของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นสามารถสอบได้ลำดับที่ 1 ทั้ง 3 โรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ในการสอบเข้าบุคคลทั่วไปในโรงเรียน ยอดนิยม ประจำจังหวัดขอนแก่น ในส่วนของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ถือว่าเกือบจะ 100 เปอร์เซ็นต์


นายประจวบ เปิดเผยทิ้งทวนว่า อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณ คุณครูหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ต่างๆ ที่ช่วยกันผลักดันให้ผู้บริหารเกิดความร่วมมือกันในการวางแผนพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้เป็นอย่างดี จนก้าวสู่เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับต้นๆ โดยที่ไม่ต้องเข้ากลุ่มเครือข่ายต่างๆเพราะว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำอยู่แล้ว โดยเฉพาะท่าน ดร. อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ซึ่งได้มุ่งเน้นพัฒนาครูบุคลากรอยู่ต่อเนื่อง


ด้าน เด็กหญิงนวพร แสงแก้ว นักเรียนชั้น ป.6/8 ห้อง Gifted โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เจ้าของผลงานผลสอบโอเน็ต 100 คะแนนเต็มทั้ง 2 วิชา คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ เปิดเผยถึงเคล็ดลับการเรียนหนังสือให้เก่งนั้น สำคัญที่สุดคือ ต้องตั้งใจเรียนขณะที่คุณครูสอนเพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น หากไม่เข้าใจก็รีบถามครูผู้สอนทันที เพื่อทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหานั้น
“นอกจากนี้ต้องฝึกทำโจทก์ปัญหาเยอะๆ เพื่อจะได้เข้าใจวิธีทำและได้ฝึกทำโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย  “การเรียนกวดวิชาก็มีผลเหมือนกันทำให้ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากที่สอนในห้องเรียน แต่การเรียนพิเศษก็ไม่ได้ทำให้ทุกคนเรียนดีเหมือนกันหมด ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วยว่าตั้งใจเรียนมากน้อยแค่ไหน”ด.ญ.นวพร บอก.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads