วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

กกต.ขอนแก่น จับมือ ศธจ.ขอนแก่น โหมโรงครู รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

กกต.ขอนแก่น จับมือ ศธจ.ขอนแก่น โหมโรงครู รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กกต.ขอนแก่น จับมือ ศธจ.ขอนแก่น โหมโรงครู รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

สถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 8 หน่วยงานหลัก ร่วมรับฟังการประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร”ในระดับพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม กลับไปถ่ายทอดให้คุณครูให้ผู้บริหารสถานศึกษา ให้นักเรียนและให้ญาติๆพี่น้อง ในพื้นที่ๆมีสิทธิ์เลือกตั้ง ให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ให้ได้จำนวนมากที่สุด

   เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 พ.ค. 2566 ที่ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนขามแก่นนครจังหวัดขอนแก่น ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร”ในระดับพื้นที่ โดยมี นายวัชระ  สีสาร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดขอนแก่น , นายวัชระ  อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น , ประธานสหวิทยาเขต 11 วิทยาเขต สพม.ขอนแก่น ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ทั้ง 5 เขต ,สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ,อาชีวศึกษา ใน จ.ขอนแก่น ,นายศุภกิจ  สานุสัตย์ ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขามแก่นนคร , ดร.คมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย, ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร  ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา, นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนพล, นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ศึกษานิเทศก์ บริหารสถานศึกษา  และคณะครู ร่วมรับฟัง มีผู้เข้าร่วมรับฟัง 8 หน่วยงาน ทั้งหมดจำนวน 530 คน


 นายรัชพร  วรรณคำ

นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ในจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะให้มีการรณรงค์ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมาย ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั่วประเทศเป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด ของแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ ก็ได้ประสานความร่วมมือกับ 8 หน่วยงานหลัก ในพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่นสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เขต 1 – 5 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาขอนแก่น สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น อาชีวศึกษาขอนแก่น เหล่านี้ มาร่วมกันรณรงค์และประชุมแลกเปลี่ยนโดยวัตถุประสงค์หลักๆคือ 1. เป็นสร้างความรู้ความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 2. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม กลับไปถ่ายทอดให้คุณครูให้ผู้บริหารสถานศึกษา ให้นักเรียนและให้ญาติๆพี่น้อง ในพื้นที่ๆมีสิทธิ์เลือกตั้ง ให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ให้ได้จำนวนมากที่สุด ช่วยกันรณรงค์ ให้มากๆคิดว่าประชาธิปไตยอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น

นายวัชระ  สีสา
   ด้านนายวัชระ  สีสาร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่เกิดขึ้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกิจกรรมรณรงค์ ประชาธิปไตยเพื่อจะ เชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ทั้งนั้นในการร่วมมือต่างๆ เราจะมีกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยในส่วนจังหวัดขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ภายใต้การนำของศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ส่วนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ประการแรกคือในการอำนวยความสะดวก ในหน่วยเลือกตั้ง มีคณะลูกเสือ จากคณะลูกเสือของกกต. และนักศึกษาวิชาทหาร ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น จำนวนเกือบ 1,500 คน จะไปทำหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก พี่น้องประชาชน ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในการตรวจบัญชีรายชื่อ ลำดับรายชื่อของประชาชน ในการที่จะช่วยดูแลผู้คนทุพพลภาพ ตลอดจนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มีความ สะดวกและมีความอำนวยการ อย่างเต็มที่ในการ ให้บริการหน้าหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนให้กับน้องๆ ให้เรียนรู้หลักประชาธิปไตย
ถึงแม้ตัวเองจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ก็สามารถไปเรียนรู้ประสบการณ์จริง เพื่อที่จะ นำไปพัฒนาตนเอง เรื่องการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยต่อไปตรงนี้ ก็ได้รับความร่วมมือจาก ท่านศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และทางคณะผู้บริหารจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นทั้ง 5 เขต อาชีวศึกษา และสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ถือว่าเป็นพันธมิตรหลักที่จะกระจาย ไปยังเขตพื้นที่ในระดับล่าง และตำบลซึ่งมี นักศึกษา เป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกันจะมีกิจกรรมร่วมเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ของทุกภาคีเครือข่าย ของกกต.และ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โดย คิกออฟ พร้อมกันทั้งประเทศ

ส่วนในจังหวัดขอนแก่นทำพร้อมกันทั้ง 26 อำเภอ โดยจังหวัดขอนแก่น จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการเดินรณรงค์ ฯ ส่วนในแต่ละอำเภอ จะมีนายอำเภอของแต่ละจังหวัดเป็นประธาน เดินรณรงค์ในแต่ละเขตพื้นที่การเลือกตั้ง ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อย่างมีคุณภาพ.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads