วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“ก.ธ.จ.ขอนแก่น” ลงพื้นที่สอดส่อง ครั้งที่ 3 อบต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น

“ก.ธ.จ.ขอนแก่น” ลงพื้นที่สอดส่อง ครั้งที่ 3 อบต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ก.ธ.จ.ขอนแก่น” ลงพื้นที่สอดส่อง ครั้งที่ 3 อบต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น

วันนี้ 29 พ.ค.66 ที่ หอประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) หนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธาน.ก.ธ.จ.ขอนแก่น ปฎิบัติหน้าที่แทนประธาน ก.ธ.จ.ขอนแก่น นำทีมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ( ก.ธ.จ.)ขอนแก่นได้แก่นายสุภี ทองมีค่า ,ดร.ชำนาญ ศรีวงศ์ ,นายโกมิฬ ขอดคำ,นายประณต มิ่งขวัญ , นายสนาน ศรีม่วง ,นายสวัสดิ์ พรมโสภณ ,นายดวงเด่น ลีลรัตน์ปัญญา ซึ่งทั้งหมดเป็น ก.ธ.จ.ขอนแก่น ,นายชูไทย วงศ์บุญมี ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ขอนแก่น (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) ร่วมลงพื้นที่สอดส่อง ครั้งที่ 3 สอดส่องโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.213 -05 สายห้วยม่วง 1 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยม่วง ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น กว้าง 6 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,680 ตารางเมตร โดยมีนายอธิคมาตย์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ อ.พล ,นางสร้อยทอง ขานหัวโทน ปลัด อบต.หนองแวงโสกพระ,นางประภัสสร สารสูงเนิน หัวหน้าสำนักปลัดฯ นายภูริวัต ชุมพล ผู้อำนวยการกองช่างฯ ,นายอภิชาติ ราชน นายช่างโยธา,นายสุรทอง ทีเหล็ก นายช่างโยธา, นายศุภฤกษ์ ปรัชญาวงศ์ นักวิชาการเกษตร กรรมการตรวจรับ,นางวันดี เทพมะที นักวิชาการพัศดุ ร่วมชี้แจง และร่วมนำลงพื้นที่สอดส่องโครงการดังกล่าว


นายภูริวัต ชุมพล ผู้อำนวยการกองช่างอบต.หนองแวงโสกพระ เปิดเผยว่า เดิมทีถนนเส้นทางดังกล่าวมันขรุขระพื้นผิวเดิมลอก เป็นถนนลาดยาง โดยการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีการถ่ายโอนมาไม่ถึง 5 ปี ต่อมา ทาง อบต.ฯได้จัดโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.213 -05 สายห้วยม่วง 1 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยม่วง ตำบลหนองแวงโสกพระ กว้าง 6 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,680 ตารางเมตร ข้อ 2.หนังสือโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 21พฤศจิกายน 2565 จำนวน เงินที่ได้รับจัดสรร 2,839,000.00 บาท ข้อ 2.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ข้อ 3.จัดทำรายงานข้อซื้อขอจ้าง วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ข้อ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ข้อ 5. คำนวณราคากลางแล้วเสร็จวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ราคากลางจำนวน 2,918,329.60 บาท ข้อ 6. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน


ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 ข้อ 7. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2566 กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 11 มกราคม 2566 โดยมี
ผู้ซื้อเอกสารจำนวน 22 ราย มีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน 3ราย ดังนี้ 1.หจก.ขอนแก่นตะวันกรุ๊ป
เสนอราศา2,830,000. – บาท2.หจก.ไอคิวคอนสตรัคชั่น เสนอราคา2,918,000.-บาท
3.บ.ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 2,839,000.-บาท ข้อ 4. ประกาศผู้ชนะราคา คือ หจก.ขอนแก่นตะวันกรุ๊ป โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 2,830,000 .-บาท
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ข้อ 9 ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ 17 /2566 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ระยะเวลา 90 วัน
ข้อ 10. ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 98% อยู่ระหว่างรอผลทดสอบปริมาณยาง และส่งมอบงาน ต่อไป

ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ

ด้าน ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธาน.ก.ธ.จ.ขอนแก่น ปฎิบัติหน้าที่แทนประธาน ก.ธ.จ.ขอนแก่น กล่าวสรุปบทเรียนในการลงพื้นที่ครั้งนี้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ มีความเข้มแข็งในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต นี้ยังไม่ได้มีการส่งรับมอบงานแต่อย่างใด ทางผู้รับเหมางาน ได้เลยกำหนดระยะเวลาในการนี้มา 1 สัปดาห์ แต่ที่ตั้งข้อสังเกต การ บดอัดถนน ด้วยยางคอนกรีตในครั้งนี้ พื้นผิวยังไม่เรียบ ซึ่งมีรอย ขรุขระ อันเกิดจาก อุณหภูมิ ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน อาจจะต่ำกว่า 120 องศา ทำให้บดอัดถนนพื้นผิวไม่เรียบ โดยได้ตั้งข้อสังเกต บอกเรื่องดังกล่าวให้นายช่าง ของอบต.หนองแวงโสกพระ ให้ดำเนินการแจ้งไปยังผู้รับเหมาให้มาดำเนินการแก้ไข ก่อนที่จะมีการส่งมอบงาน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประชาชน และของประเทศชาติ ตลอดจนขึ้นป้ายห้ามเตือนรถบรรทุก เกิน 21 ตันผ่าน หากไม่ดำเนินการแก้ไขก็คงที่จะต้องส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกับหน่วยงานที่ได้ลงนาม MOU กับกรรมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัด (กทจ.)อาทิ สำนักงาน ป.ป.ช.,ป.ป.ท.,สตง. ,DSI บูรณาการการทำงานร่วมกัน รายการดำเนินงาน ในเรื่อง ต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads