วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“สช.”สร้าง ‘เครือข่ายสื่อสุขภาวะ’ กขป. เชื่อมนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่-ประเทศ

“สช.”สร้าง ‘เครือข่ายสื่อสุขภาวะ’ กขป. เชื่อมนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่-ประเทศ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“สช.”สร้าง ‘เครือข่ายสื่อสุขภาวะ’ กขป. เชื่อมนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่-ประเทศ

สช.ระดมสื่อสุขภาวะ “กขป.” 12 เขตสุขภาพ จัดเวทีสร้างเครือข่ายด้านสื่อสุขภาวะ ร่วมวางแผนงาน-เป้าหมายการขับเคลื่อนด้านสื่อ รองรับกระบวนการ นโยบายสาธารณะทั้งในระดับพื้นที่-ประเทศ มุ่งขยายการมีส่วนร่วมเดินหน้าตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ 3 และ หารือแลกเปลี่ยน “วางแผนพัฒนาประเด็นร่วมฯ และการบริหารงานสื่อสารสังคมในพื้นที่”


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)เป็นประธานประชุมคณะทำงานสื่อสุขภาวะ ครั้งที่ 4/0566 โดยมีสื่อสุขภาวะ ทั้ง“กขป.” 12 เขตสุขภาพ ร่วมประชุม


นายบัณฑิต มั่นคง สำนักขับเคลื่อนนโยบายสารารณะระดับพื้นที่ (สนพ.) เปิดเผยว่าในปีนี้ สช. ตั้งใจที่จะขยายฐานความร่วมมือสื่อทั้งในระดับประเทศ สื่อท้องถิ่น สื่อในกลไก กขป. สมัชชาสุขภาพจังหวัด รวมถึง Influencer ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายด้านสื่อที่มีความเข้าใจต่อนโยบายสุขภาวะ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาวะ และเครื่องมือต่างๆ ภายใต้กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชน

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างนักสื่อสารสังคมคนรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มและขยายฐานการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ซึ่งในวันนี้ ตัวแทนจาก สื่อสุขภาวะ เพื่อ แระชาชน ของ กขป. ทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ ได้ร่วมกันสะท้อนถึงภาพการดำเนินงานด้านการสื่อสารสาธารณะของแต่ละพื้นที่ ซึ่งในหลายเขตพบว่ามีเครือข่ายสื่อสารสุขภาวะในพื้นที่หลากหลายสาขา แต่อาจยังขาดการเชื่อมร้อยประสานการทำงานระหว่างกัน หรือในกลไกการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแต่ละระดับที่อาจมีลักษณะต่างคนต่างทำ วงประชุมจึงได้เห็นร่วมกันถึงความสำคัญในการสร้างภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารเพิ่มขึ้น และร่วมกันกำหนดแผนการทำงานด้านการสื่อสาร ที่สอดคล้องกับบริบทและประเด็นการขับเคลื่อนของพื้นที่ทั้ง 12 เขต พร้อมทั้งสอดรับกับนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ซึ่งท้ายของการหารือแลกเปลี่ยน “วางแผนพัฒนาประเด็นร่วมฯ และการบริหารงานสื่อสารสังคมในพื้นที่”


โดยในช่วงเช้าวันนี้ ได้Workshop: Health station บทบาทและหน้าที่แอดมิน www.healthstation.in.th การลงเนื้อหาข่าว คลิปข่าว กิจกรรม และการจัดตั้งกองบรรณาธิการ Health stationโดย นายพรมประสิทธิ ธรรมกรณ์ กลุ่มงานสื่อสารสังคม (กส.) และ บริษัท ATX MEDIA STREAMING สรุปแผนและเป้าหมายการทำงาน การขับเคลื่อนงานสื่อสารระดับเขตและจังหวัดโดย นส.ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม (กส.) และทีมสื่อสารสังคม (กส.)กล่าวปิดการประชุมโดย นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมกรสุขภาพแห่งชาติ


น.ส.ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม (กส.) กล่าวถึงการนำเสนอ การทำข่าว การนำเสนอข้อมูลนำมารีไลท์ใหม่ รูป healt Station เป็นหนึ่งในกองบรรณาธิการเป็นมืออาชีพในการเสนอข่าว การร่วมสร้างอากาศสะอาด,บุหรี่ควันพิษพิชิตด้วยหัวใจ,เด็ก เยาวชนสร้างสุขภาวะคนไทยในอนาคต และทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ+ตื่นรู้เรื่องสุขภาพ(Theme,Motto
sexy,Color ,SAVE อละEmotion) ทำงานร่วมกับ ผู้ดำเนินรายการ ของสช.โดยมีองค์แระกอบ 1.โปรดิวเซอร์รายการ -มีคนหลักมาออกรายการ -ตัวแทนประสานให้แขกมาร่วมรายการหลาย -ออกแบบ โดยตัวแทนเขตเอง 2. เชื่อมหลังบ้านเพื่อแชร์ข้ามโพสต์ -ส่งชื่อ และลิงก์เพจของท่านในกลุ่มคณะทำงานสื่อสุขภาพ”สถานีสื่อสุขภาวะ” เพิ่งจะเริ่มดำเนินการในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2566.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads