วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“จ.ขอนแก่น” มีเฮ! กรอ. เห็นชอบ ตั้งที่คณะทำงาน สร้างหอแคน และงานบวงสรวงเจ้าเมืองขอนแก่นคนแรก

“จ.ขอนแก่น” มีเฮ! กรอ. เห็นชอบ ตั้งที่คณะทำงาน สร้างหอแคน และงานบวงสรวงเจ้าเมืองขอนแก่นคนแรก
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“จ.ขอนแก่น” มีเฮ! กรอ. เห็นชอบ ตั้งที่คณะทำงาน สร้างหอแคน และงานบวงสรวงเจ้าเมืองขอนแก่นคนแรก

กรอ.ขอนแก่น เห็นชอบตั้ง ตั้งคณะทำงาน 2 คณะเพื่อศึกษาหาข้อมูลทุกด้านจากผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญแต่ละด้านเป็นคณะทำงานศึกษา งานบวงสรวงเจ้าเมืองขอนแก่นคนแรก พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา ดูในทุกมิติ 2 ชุด รับหลักการการสร้างหอแคน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดขอนแก่น


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมเสียงแคน 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น ,นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ,ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น,นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ในฐานะนายกสมาคมโรงแรมภาคอีสาน ,นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น, พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุม

ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ

ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอวาระเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2 โครงการ ได้แก่เสนอโครงการจัดงานประจำปีจังหวัดขอนแก่น เพื่อระลึกถึงเจ้าเมืองขอนแก่นคนแรก”ท้าวเพียเมืองแพน”และเสนอสร้างหอแคน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิดชูศิลปวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเสนอ โดยให้ตั้งคณะทำงาน 2 คณะเพื่อศึกษาหาข้อมูลทุกด้านจากผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญแต่ละด้านเป็นคณะทำงานเพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นต่อไป


ดร.สมยงค์ กล่าวอีกว่าประเด็นที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดนำเสนอต่อที่ประชุม กรอ. คือโครงการจัดงานประจำปีรำลึกถึงเจ้าเมืองขอนแก่นคนแรกคือเท้าเพีย เมืองแพน หรือพระนครศรีบริรักษ์ คนแรก ซึ่งท้าวพัน ก็เรียกท้าวสักเขาก็เรียก ซึ่งเป็นพระสนมเอกใน รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ 1 และท้าวเสือเขาก็เรียก จังหวัดขอนแก่นนี่มาได้ใบตราตั้งจากรัชกาลที่ 1 มาตั้งเป็นเมืองขอนแก่น นี่แหละเมื่อปีพ.ศ 2340 ซึ่งแยกออกจากเมืองนครราชสีมา มาเป็นเมืองขอนแก่นขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ และเป็นเมืองอยู่ปลายปลายของอาณาจักร เป็นเมืองให้ความสำคัญ ตระกูลบริรักษ์เป็นเจ้าเมือง สืบทอดกันมา 7 จนกระทั่งมาปีพ.ศ 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูประบบราชการยกเลิกระบบเจ้าเมืองแบบสืบสายโลหิต หรือทายาทมาเป็นระบบการแต่งตั้งมาเป็นระบบผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ จังหวัดขอนแก่นของเรา ก็ได้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนแรกคือพระยานครศรีบริรักษ์ (นครศรี) จากนั้นขอนแก่น ได้เจริญเรื่อยมาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ย เรามีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลำดับที่ 54 คือท่านผู้ว่าไกรสร กองฉลาด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงปัจจุบัน


ฉะนั้น การรำลึกถึงผู้มีพระคุณในการสร้างเมืองขอนแก่นจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นวัฒนธรรมไทยที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เรามีจังหวัดขอนแก่นวันนี้ได้เพราะเรามีเจ้าเมืองขอนแก่นคนแรกแล้วก็เจ้าเมืองขอนแก่นคนแรกก็สร้าง คุณูปการ มีแรงบันดาลใจจากหลายจังหวัดที่เขาจัดงานประจำปี อาทิงานบวงสรวงเจ้าเมือง เช่นเมืองชัยภูมิเจ้าพ่อพญาแล เมืองอุดรธานี งานบูชาหลวงประจักษ์ศิลปาคม และอีกหลายเมือง ซึ่งเป็นงานประจำปี
โดยเฉพาะในงานนี้ จะได้ประโยชน์หลายอย่างด้าน เช่นความกตัญญูกตเวทีด้านความรัก ด้านความสมัครสมานสามัคคี ด้านการแสดงออก ไม่ว่าจะเป็น

ข้าราชการ,ทหาร,ตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนการศึกษา จะได้ร่วมกันแสดงออกในหลายมิติ ในด้านเศรษฐกิจก็จะจัดงานมีการค้าขายจำหน่ายสินค้าของประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดรายได้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองขอนแก่นของเรา ในขณะเดียวกันก็จะมีการแสดงของศิลปะวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นหมอลำพิณแคนอะไรต่างๆเต็มไปหมดทุกคนก็จะได้สนุกสนานและมีเป้าหมายอย่างเดียวคือเพื่อรำลึกถึงเจ้าเมืองขอนแก่นไม่มีเป้าหมายทางการเมืองฉะนั้นเห็นว่าเมืองขอนแก่น เป็นเมืองเศรษฐกิจดาวรุ่งเรามีงานเทศกาลประจำปีอยู่แค่งานเดียวคืองานเทศกาลไหมซึ่งจะทุกปี


อันนี้คือคอนเซ็ปต์ ที่คิดขึ้นมาผ่านการประชุมผ่านฟังความคิดเห็นแล้วก็ผ่านมติที่ประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัด ส่วนอีกโครงการ คือโครงการสร้างหอแคนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นของเรา มีความโดดเด่นหลายด้าน อาทิด้านพุทธศาสนา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง ความเป็นมาอะไรต่างๆด้านการศึกษากีฬาเต็มไปหมด แต่จังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยไม่มีจุดแลนด์มาร์ค ให้นักท่องเที่ยวหรือคนขอนแก่นได้ไปดูที่จุดเดียว ที่จะเห็น จ.ขอนแก่น ทั้งจังหวัด นั่นก็หมายความว่า ในความคิดส่วนตัว ใครๆที่เขาพูดว่าเป็นเมืองหมอแคนแดนหมอลำ เราจะใช้สื่อดนตรีซึ่งคือแคน อันเป็นอัตลักษณ์ สร้างขึ้นมาเป็นตึก หรือเป็นรูปแบบแคน ชัดขึ้นมา เพราะมีการแสดงหมอแคน มีการแสดงประวัติเมืองขอนแก่น เชิดชูเกียรติพระพุทธศาสนา นำสินค้า OTOP สินค้า หรือทุกภาคส่วนไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางด้านมรดกภูมิปัญญาทางด้านเศรษฐกิจรายได้ ทางด้านอนุรักษ์ ฉะนั้นสิ่งนี้ถ้าจะสร้างขึ้น ที่ จ.ขอนแก่น และจะได้นำข้อสรุป เรียนนวัตกรรมฉบับขอนแก่นต่อท่านไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯขอนแก่น เพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนว่าผลการพิจารณาอย่างไรจะจัดหรือไม่จัดจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ที่ประชุม อันนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดทำหน้าที่มอบโจทย์ให้ชาวขอนแก่น ร่วมกันคิดร่วมกันทำต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads