วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น”ร่วมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น”ร่วมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น”ร่วมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ


กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566


   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกแร้งท้องที่บ้านโนนเรือง ม.18 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พ.อ.ณัฐพงศ์ กฤติธำรง หัวหน้าฝ่ายนโยบายแผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 2566
โดยมี น.ส.ธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ นายประจวบ  รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น หน.ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อสม.ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 2566 ด้วย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเสน และป้องกันไฟป้า และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads