วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

วิ่งการกุศล 126 ปี “ขอนแก่นวิทยายน”

วิ่งการกุศล 126 ปี “ขอนแก่นวิทยายน”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

วิ่งการกุศล 126 ปี “ขอนแก่นวิทยายน”

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเพื่อหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และ เพื่อเป็นการพบปะของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ที่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งการกุศล 126 ปี ขอนแก่นวิทยายน โดยมีพล.ท.ดร.สมชาติ แน่นอุดร ประธานมูลนิธิขอนแก่นวิทยายน , ดร.ศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการมูลนิธิขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตอดจนผู้มีเกียรติ และนักวิ่ง ร่วมในพิธีเปิด


พล.ท.ดร.สมชาติ แน่นอุดร ประธานมูลนิธิขอนแก่นวิทยายน กล่าวรายงานว่าในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานวิ่งการกุศล 126 ปี ขอนแก่นวิทยายน ขอขอบพระคุณ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งการกุศล 126 ปี ขอนแก่นวิทยายน ในวันนี้ การจัดการแข่งขัน ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ1.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชนทั่วไป2.เพื่อหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และ 3.เพื่อเป็นการพบปะของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run ระยะ 5.9 Km.)2. มินิมาราธอน (Mini Marathon ระยะ 11.4 Km.)3. วีไอพี (VIP) สมารถแข่งขันได้ทั้ง 2 ระยะรวมนักวิ่งทั้ง 3 ประเภท จำนวน 1,500 คน การแข่งข้นได้รับการสนับสนุน จาก หน่วยงาน ภาครัฐเอกชน องค์กร ที่มีจิตเป็นกุศล รวมทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน


ด้าน นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งการกุศล 126 ปี ขอนแก่นวิทยายน ในวันนี้ ขอชื่นชม ยินดีในการจัดกิจกรรม และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมแรง ร่วมใจกันจัดการแข่งขัน ให้เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า การเดิน การวิ่ง
ให้ประโยชน์มากมายมหาศาล ต่อสุขภาพ อาทิเช่น สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก เผาผลาญแคลอรีช่วยลดน้ำหนัก ลดความเครียด ช่วยให้ความจำดีขึ้นคุณภาพการนอนดีขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการวิ่งมีมากมาย ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจวัตรประจำวัน ก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพตนเอง


“ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน ขอขอบคุณคณะกรรมการและนักวิ่งทุกท่าน ที่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และคณะครูเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้การแข่งขันครั้งนี้สำเร็จ ลุล่วง และขออวยพรให้การแข่งขันครั้งนี้สำเร็จวัตถุประสงค์ ทุกประการบัดนี้ ได้เวลาอันควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการแข่งขัน”นายไกรสร กล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads