วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

ททท.สำนักงานตรัง ไอเดียกระฉูด! จับผู้ประกอบการต่างภูมิภาค ร่วมสำรวจและส่งเสริมการขาย เพิ่มนักเที่ยวร่วมกัน

ททท.สำนักงานตรัง ไอเดียกระฉูด! จับผู้ประกอบการต่างภูมิภาค ร่วมสำรวจและส่งเสริมการขาย เพิ่มนักเที่ยวร่วมกัน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ททท.สำนักงานตรัง ไอเดียกระฉูด! จับผู้ประกอบการต่างภูมิภาค ร่วมสำรวจและส่งเสริมการขาย เพิ่มนักเที่ยวร่วมกัน


ททท.สำนักงานตรัง ร่วมกับพันธมิตรสายการบินไทยแอร์เอเชีย เชิญผู้ประกอบการจากต่างภูมิภาคมาสำรวจและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Trade Meet) สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง พร้อมนำเสนอขาย ใช้เวลาพักค้างคืน 3 คืน 4 วัน ในช่วงวันธรรมดา และนำเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อเพิ่มจำนวนและแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว ซึ่งกันและกัน


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นเกียรติให้การต้อนรับผู้ประกอบการจากต่างภูมิภาคมาสำรวจและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Trade Meet) โดยมีนายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผอ.ททท.สำนักงานขอนแก่น นายเสกสรร ศรีไพวรรณ ผอ.ททท.สำนักงานเลย นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุทธยา ผอ.ททท.สำนักงานตรัง ร่วมกับพันธมิตรสายการบินไทยแอร์เอเชีย พร้อมผู้ประกอบการจากภูมิภาคต่างๆ เช่น ภาคอีสาน และผู้ประกอบการจากกรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมจำนวน 20 ราย เดินทางเข้าสู่จังหวัดตรังเพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดตรังนำเสนอขาย ใช้เวลาพักค้างคืน 3 คืน 4 วัน ในช่วงวันธรรมดา และนำเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล เกาะมุก เกาะกระดาน เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดตรัง และจัดกิจกรรมพบปะผู้ประกอบการในพื้นที่กับผู้ประกอบการจากต่างภูมิภาค เพื่อจับคู่การเจรา


นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่าตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง กำหนดจัด Trade Meet/Table Top Sale ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนำผู้ประกอบการต่างภูมิภาคร่วมสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยวและจัดทำเส้นทางเสนอขาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดตรังในวันธรรมดาเพิ่มขึ้น โดยนำผู้ประกอบการจากกรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และผู้ประกอบการจากภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยพันธมิตรจาก Air Asia พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง


นายศิริพัฒน์ พัฒกุล

นายศิริพัฒน์ กล่าวอีกว่าเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและเสนอขายแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดตรัง นั้นจะเป็นการเปิดมุมมองการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว AEC สามารถต่อยอดในการแลกเปลี่ยนสินค้า ผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกันของภูมิภาค อีกทั้งจังหวัดตรังยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งใน Unseen Thailandเช่น ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะกระดาน และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีความสวยงามอีกมากมายรวมทั้งมีอาหารทะเลสดๆ และอาหารพื้นถิ่นหลากหลายให้รับประทานได้ตลอดทั้งวัน อาทิ หมูย่างเมืองตรัง ติ่มซำ เป็นต้น ทำให้ผู้ประกอบการจากต่างภูมิภาคและจากต่างประเทศ สามารถเพิ่มศักยภาพกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจากต่างภูมิภาคเข้ามายังพื้นที่จังหวัดตรังเพิ่มขึ้นอีกทั้ง ช่วยกระตุ้นการเดินทางในวันธรรมดาและสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาเพิ่มเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดตรังอีกด้วย


นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุทธยา

นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุทธยา ผอ.ททท.สำนักงานตรัง กล่าวว่าผู้ประกอบการจากต่างภูมิภาคมาสำรวจและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Trade Meet)ของผู้ประกอบการในภาคอีสานตอนบนและผู้ประกอบการจาก สปป.ลาว ในครั้งนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคจากภาคอีสาน และนักท่องเที่ยวของประชาชน ของสปป.ลาว ซึ่งมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือชอบกิน ที่สำคัญจังหวัดตรัง นั้นมีความหลากหลายทางอาหาร นอกจาดอาหารทะเลสด ตลอดจนมีเมนูอาหารที่หลากหลาย โดยมีเมนูอาหารจีนผสมกับเมนูอาหารของท้องถิ่นทางใต้ ได้ลิ้มลองทานกัน นอกเหนือไปจากการเที่ยวทะเล


นางสาวกรุณา กล่าวด้วยว่าทางจังหวัดตรังนั้นมี สถานที่ท่องเที่ยว อันหลากหลายเช่นการท่งเที่ยวชุมชนที่มีสีสรรที่หลากหลาย ปัจจุบันไม่มีเที่ยวบินตรงจากภาคอีสานตอนบนมายัง จ.ตรัง แต่หากว่าในอนาตตมีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อาจมีการขอให้ทางสายการบินเพิ่มเส้นทางการบินตรงมายังจังหวัดตรัง ได้บ้าง โดยการจัดพบกันของผู้ประกอบการต่างภูมิภาคในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวซึ่งกันละกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวภาคอีสานกับนักท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจำนวนประมาณ ล้านกว่าคนมาท่องเที่ยว เป็นคนไทยเสีย 85% เป็นชาวต่างชาติ 15 % สร้างรายได้เข้าจังหวัดกว่า 7 พัน ล้านบาท


นางสาวกรุณา กล่าวอีกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะไม่รบกวนกัน เพราะส่วนมากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยวจะนอนตามเกาะ ชื่นชมธรรมชาติ แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย เมื่อท่องเที่ยวเสร็จจะแวะเข้าเมืองมารับประทานอาหาร เพราะคนไทยชอบกิน แต่คนฝรั่งนั้น ชอบชื่นชมวิวธรรมชาติ ทะเลสวยงาม อันเป็นลักษณะการท่องเที่ยวที่ไม่รบกวนกัน


นายเชษฐา อินทนชาติ

ด้านนายเชษฐา อินทนชาติ กรรมการผู้จัดการบริษัทอินทรชาติทัวร์ จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่าการเข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (Trade Meet/Table Top Sale) ในครั้งนี้ เพราะว่าปัจจุบันในการเดินทาง มีการบินตรงจากภาคอีสาน ตอนบนเช่น จ.อุดร และจ.ขอนแก่น มายัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยใช้เวลา แค่ไม่กี่ชั่วโมง แล้ว้ดินทางต่อด้วยรถยนต์เข้าสู่ตัวเมือง จ.ตรัง เพื่อท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ทั่วทั้งจังหวัด เราเลือกโปรแกรม 3วัน 2 คืน โดยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อตนที่ 8,900 บาท ในการเที่ยว 3 เกาะ เที่ยวศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน ในจังหวัดตรัง เป็นต้น.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads