ปตท.นำสื่อ จ.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน พื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

ปตท.นำสื่อ จ.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน พื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

ปตท.นำสื่อ จ.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน พื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจ ...
Read more