วันอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2019

หนังสือพิมพ์อีสานขอนแก่นนิวส์
Header ad
Header ad
ฝ่ายการจัดการศึกษา เบงเก็ท ฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงาน รร.อนุบาลขอนแก่น

ฝ่ายการจัดการศึกษา เบงเก็ท ฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงาน รร.อนุบาลขอนแก่น

ฝ่ายการจัดการศึกษา เบงเก็ท ฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงาน รร.อนุ ...
Read more
“สทบ.เขต 4 ขอนแก่น” ติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล

“สทบ.เขต 4 ขอนแก่น” ติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล

“สทบ.เขต 4 ขอนแก่น” ติดตามประเมินผลการถ่ายโ ...
Read more
“กลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด” ส่งเสริมกิจกรรมจัดงานลอยกระทงหนองโคตร “บูชาลอยพระพุทธบาท พระเกศแก้วจุฬามณี”ประจำปี 2562 ของวัดไทรทองร่วมกับโรงเรียนคำไฮ

“กลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด” ส่งเสริมกิจกรรมจัดงานลอยกระทงหนองโคตร “บูชาลอยพระพุทธบาท พระเกศแก้วจุฬามณี”ประจำปี 2562 ของวัดไทรทองร่วมกับโรงเรียนคำไฮ

“กลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด” ส่งเสริมกิจกรรมจัดง ...
Read more