คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.โอ่!ผลงานชิ้นโบว์แดง ต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.โอ่!ผลงานชิ้นโบว์แดง ต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.โอ่!ผลงานชิ้นโบว์แดง ต้นแ ...
Read more
กฟผ. ต่อยอดความสำเร็จการพัฒนาแหล่งน้ำ “ชุมชนบ้านห้วยยาง” ระดมนักวิชาการให้ความรู้การงดใช้สารพิษใกล้แหล่งน้ำ

กฟผ. ต่อยอดความสำเร็จการพัฒนาแหล่งน้ำ “ชุมชนบ้านห้วยยาง” ระดมนักวิชาการให้ความรู้การงดใช้สารพิษใกล้แหล่งน้ำ

กฟผ. ต่อยอดความสำเร็จการพัฒนาแหล่งน้ำ “ชุมชนบ้านห้วยยาง ...
Read more
เททองหล่อ หลวงพ่อแก่นเพชร วัตถุมงคล สมทบทุนสร้างอาคารเรียน 50 ปี แก่นนครวิทยาลัย

เททองหล่อ หลวงพ่อแก่นเพชร วัตถุมงคล สมทบทุนสร้างอาคารเรียน 50 ปี แก่นนครวิทยาลัย

เททองหล่อ หลวงพ่อแก่นเพชร วัตถุมงคล สมทบทุนสร้างอาคารเร ...
Read more
จัดใหญ่! งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์แอลอีดีและจักรปักสัญจรครั้งที่ 4 จ.ขอนแก่น

จัดใหญ่! งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์แอลอีดีและจักรปักสัญจรครั้งที่ 4 จ.ขอนแก่น

จัดใหญ่! งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์แอลอีดีและจักรปั ...
Read more