ยายวัย 90 ชาวมัญจา ขอนแก่น สุดปลื้ม “หลังกรมที่ดินแก้ไขข้อพิพาทเขตที่ดิน ด้วยระบบดาวเทียม หลังรอ มากว่า 37 ปี

ยายวัย 90 ชาวมัญจา ขอนแก่น สุดปลื้ม “หลังกรมที่ดินแก้ไขข้อพิพาทเขตที่ดิน ด้วยระบบดาวเทียม หลังรอ มากว่า 37 ปี

ยายวัย 90 ชาวมัญจา ขอนแก่น สุดปลื้ม “หลังกรมที่ดิ ...
Read more
“วท.ขอนแก่น “บรรเทาทุกข์! “ตั้งศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 62” ประชาชนเดินทางมาเล่นน้ำถนนข้าวเหนียว

“วท.ขอนแก่น “บรรเทาทุกข์! “ตั้งศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 62” ประชาชนเดินทางมาเล่นน้ำถนนข้าวเหนียว

“วท.ขอนแก่น “บรรเทาทุกข์! “ตั้งศูนย์อ ...
Read more