วันอังคาร 16 กรกฎาคม 2019

หนังสือพิมพ์อีสานขอนแก่นนิวส์
Header ad
Header ad
Header ad
วท.กาฬสินธุ์ จับมือ บ.โตเกียวมอเตอร์(ประเทศไทย)ฝึกอบรมเทคโนโลยีรถมอร์เตอร์ไซค์ไฟฟ้าและพลังงานโซลาเซลล์ 

วท.กาฬสินธุ์ จับมือ บ.โตเกียวมอเตอร์(ประเทศไทย)ฝึกอบรมเทคโนโลยีรถมอร์เตอร์ไซค์ไฟฟ้าและพลังงานโซลาเซลล์ 

วท.กาฬสินธุ์ จับมือ บ.โตเกียวมอเตอร์(ประเทศไทย)ฝึกอบรมเ ...
Read more
ลูกเสือขอนแก่น เรือนหมื่น ร่วมงาน “วันลูกเสือแห่งชาติ “

ลูกเสือขอนแก่น เรือนหมื่น ร่วมงาน “วันลูกเสือแห่งชาติ “

ลูกเสือขอนแก่น เรือนหมื่น ร่วมงาน “วันลูกเสือแห่ง ...
Read more
กลุ่มทรูผนึกหอการค้าไทยโชว์ประสบการณ์ 5G สุดล้ำ

กลุ่มทรูผนึกหอการค้าไทยโชว์ประสบการณ์ 5G สุดล้ำ

กลุ่มทรูผนึกหอการค้าไทยโชว์ประสบการณ์ 5G สุดล้ำ เมื่อวั ...
Read more
“อาชีวศึกษาขอนแก่น”โมเดล ดูแลผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

“อาชีวศึกษาขอนแก่น”โมเดล ดูแลผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

“อาชีวศึกษาขอนแก่น”โมเดล ดูแลผู้สูงอายุด้วย ...
Read more