วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

“ธีระศักดิ์”นายก เล็ก ทน.ขอนแก่น แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล เน้นพัฒนาเมืองสร้างสุข

“ธีระศักดิ์”นายก เล็ก ทน.ขอนแก่น แถลงนโยบาย ...
Read more
ด่วน!นายทะเบียน สั่ง!สหกรณ์ฯครูขอนแก่น คืนเงินกองทุนฯ

ด่วน!นายทะเบียน สั่ง!สหกรณ์ฯครูขอนแก่น คืนเงินกองทุนฯ

ด่วน!นายทะเบียน สั่ง!สหกรณ์ฯครูขอนแก่น คืนเงินกองทุนฯ ส ...
Read more
จังหวัดขอนแก่น เปิดเวทีSTRONG-ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน

จังหวัดขอนแก่น เปิดเวทีSTRONG-ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน

จังหวัดขอนแก่น เปิดเวทีSTRONG-ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริ ...
Read more