วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2023

ชาวบ้านผือ อ.หนองเรือขอนแก่น มีเฮ!

ชาวบ้านผือ อ.หนองเรือขอนแก่น มีเฮ!”มข.”มอบนวัตกรรม “ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ช่วยชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย

ชาวบ้านผือ อ.หนองเรือขอนแก่น มีเฮ!”มข.”มอบน ...
Read more

“ร.ร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น” ผนึก 8 ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่สอง สู่โลกกว้าง

“ร.ร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น” ผนึก 8 ภาคีเครือ ...
Read more