วันจันทร์ 9 ธันวาคม 2019

หนังสือพิมพ์อีสานขอนแก่นนิวส์
Header ad
Header ad
“สทบ.เขต 4 ขอนแก่น” ติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล

“สทบ.เขต 4 ขอนแก่น” ติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล

“สทบ.เขต 4 ขอนแก่น” ติดตามประเมินผลการถ่ายโ ...
Read more
“กลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด” ส่งเสริมกิจกรรมจัดงานลอยกระทงหนองโคตร “บูชาลอยพระพุทธบาท พระเกศแก้วจุฬามณี”ประจำปี 2562 ของวัดไทรทองร่วมกับโรงเรียนคำไฮ

“กลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด” ส่งเสริมกิจกรรมจัดงานลอยกระทงหนองโคตร “บูชาลอยพระพุทธบาท พระเกศแก้วจุฬามณี”ประจำปี 2562 ของวัดไทรทองร่วมกับโรงเรียนคำไฮ

“กลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด” ส่งเสริมกิจกรรมจัดง ...
Read more
คณะแพทย์ มข.เปิด “ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ”ตรวจสุขภาพ รอรับผลได้เลย

คณะแพทย์ มข.เปิด “ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ”ตรวจสุขภาพ รอรับผลได้เลย

คณะแพทย์ มข.เปิด “ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ& ...
Read more