วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

“คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ” (มทร.อีสานขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น) จัด โครงการอบรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสาน

 “คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ” (มทร ...
Read more

“สพป.ขอนแก่น เขต 1″จัดงานศิลปหัตถกรมนักเรียน และ มหกรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

“สพป.ขอนแก่น เขต 1″จัดงานศิลปหัตถกรมนักเรีย ...
Read more

“ร.ร.สนามบิน ขอนแก่น” จัดตลาดนัดฝึกการค้าขาย เสริมอาชีพให้แก่ นร.

“ร.ร.สนามบิน ขอนแก่น” จัดตลาดนัดฝึกการค้าขา ...
Read more
เงินบุญผ้าป่าท่านเจ้าคุณอลงกต 55 ปี ร.ร. แก่นนคร นำมาสร้างหลังคาทางเดินให้กับ นร.

เงินบุญผ้าป่าท่านเจ้าคุณอลงกต 55 ปี ร.ร. แก่นนคร นำมาสร้างหลังคาทางเดินให้กับ นร.

เงินบุญผ้าป่าท่านเจ้าคุณอลงกต 55 ปี ร.ร.แก่นนคร นำมาสร้ ...
Read more

“ม.ขอนแก่น” ร่วมกับภาคีเครือข่าย ออกหน่วยจัดบริการชุมชน”

“ม.ขอนแก่น”ร่วมกับภาคีเครือข่าย ออกหน่วยจัด ...
Read more