วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้พอเพียง จ.ขอนแก่น

แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้พอเพียง จ.ขอนแก่น

แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้พอเพียง จ.ขอนแก ...
Read more
 

 “สสจ.ขอนแก่น” เข้ม!ลุยประเมินความพร้อมเปิดเรียน รร.สนามบินขอนแก่น

 “สสจ.ขอนแก่น” เข้ม!ลุยประเมินความพร้อมเปิด ...
Read more

“โออาร์”จัดโครงการรักษ์ แอท หนองกุง เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ

“โออาร์”จัดโครงการรักษ์ แอท หนองกุง เสริมสร ...
Read more

“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” น้อมรับทุกความคิดเห็น ของสมาชิก พร้อมนำมาพิจารณาสู่การปฏิบัติ การประชุมใหญ่วิสามัญ ปี ๒๕๖๔

“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” น้อมรับทุกความคิดเห็น ข ...
Read more

“สหกรณ์ฯ ครูขอนแก่น” มติเสียงส่วนใหญ่ รับประนีประนอม ยอมความ กรณีเงินสดขาดบัญชี

“สหกรณ์ฯ ครูขอนแก่น” มติเสียงส่วนใหญ่ รับปร ...
Read more