วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

 

 “ตำรวจทางหลวงขอนแก่น”จัดกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับน้อง ๆ นักเรียน

 “ตำรวจทางหลวงขอนแก่น”จัดกิจกรรมจิตอาสาเลี้ ...
Read more
จ.ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์ ทบทวน การดำเนินงาน การขับเคลื่อนประเด็นสำคัญ ของ กปข.เขตพื้นที่ 7

จ.ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์ ทบทวน การดำเนินงาน การขับเคลื่อนประเด็นสำคัญ ของ กปข.เขตพื้นที่ 7

จ.ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์ ทบทวน การดำเนินงาน การขับเคลื่อน ...
Read more