วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

“โดนใจ ออนทัวร์ ทั่วไทย” ลงพื้นที่ใกล้ชิดผู้ประกอบการโชห่วย พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา ต่อเนื่องที่ จ. ขอนแก่น

“โดนใจ ออนทัวร์ ทั่วไทย” ลงพื้นที่ใกล้ชิดผู้ประกอบการโชห่วย พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา ต่อเนื่องที่ จ. ขอนแก่น

“โดนใจ ออนทัวร์ ทั่วไทย” ลงพื้นที่ใกล้ชิดผู้ประกอบการโช ...
Read more
 

 “ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น” ลงนาม MOU เครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 “ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น ...
Read more