วันพุธ 3 มิถุนายน 2020

“กอ.รมน.ขอนแก่น” มอบถุงยังชีพ พร้อมเงิน ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ

“กอ.รมน.ขอนแก่น” มอบถุงยังชีพ พร้อมเงิน ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ

“กอ.รมน.ขอนแก่น” มอบถุงยังชีพ พร้อมเงิน ช่ว ...
Read more
คณะนิติศาสตร์ มข.รร.กฎหมายดิจิทัล สร้างบัณฑิตมีนิติทัศนะรับใช้สังคม

คณะนิติศาสตร์ มข.รร.กฎหมายดิจิทัล สร้างบัณฑิตมีนิติทัศนะรับใช้สังคม

คณะนิติศาสตร์ มข.รร.กฎหมายดิจิทัล สร้างบัณฑิตมีนิติทัศน ...
Read more
“ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” กร้าว!ขอต่อสู้เพือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เอาคืนพวกแจ้ง จับฐานฉ้อโกงโบนัส 20 ล้าน และหาว่าไม่บรรจุวาระกันหนี้ 431 ล้านบาท เข้าที่ประชุมใหญ่

“ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” กร้าว!ขอต่อสู้เพือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เอาคืนพวกแจ้ง จับฐานฉ้อโกงโบนัส 20 ล้าน และหาว่าไม่บรรจุวาระกันหนี้ 431 ล้านบาท เข้าที่ประชุมใหญ่

“ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” กร้าว!ขอต่อสู้เพือศั ...
Read more
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  คลิ๊กออฟ 1ออนไลน์ 1 อาชีพ พร้อมเปิด “โอ่งใส่น้ำใจปันสุขยุคโควิด-19”     

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  คลิ๊กออฟ 1ออนไลน์ 1 อาชีพ พร้อมเปิด “โอ่งใส่น้ำใจปันสุขยุคโควิด-19”     

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  คลิ๊กออฟ 1ออนไลน์ 1 อาชีพ พร ...
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มข.สร้างต้นแบบการเรียนระบบดิจิทัล ให้บุคลากรในระบบสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์ มข.สร้างต้นแบบการเรียนระบบดิจิทัล ให้บุคลากรในระบบสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์ มข.สร้างต้นแบบการเรียนระบบดิจิทัล ให้บุคล ...
Read more