วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

“จุรินทร์”มอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนจังหวัดขอนแก่น

“จุรินทร์”มอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินคื ...
Read more

“รร.นางฟ้ากัลยาณวัตร”เน้นสร้างความปลอดภัย จัดสลับการเรียนการสอนของนักเรียนและครู

“รร.นางฟ้ากัลยาณวัตร”เน้นสร้างความปลอดภัย จ ...
Read more

“วก.กระนวนขอนแก่น”เปิดหลักสูตร เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

“วก.กระนวนขอนแก่น”เปิดหลักสูตร เทคโนโลยียาน ...
Read more