วันเสาร์ 10 มิถุนายน 2023

“มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น”จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

“มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น”จัดอบรมเชิงปฏิบัต ...
Read more
มหกรรมการศึกษา 6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษา

มหกรรมการศึกษา 6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษา “พัฒนาคนขอนแก่น”

มหกรรมการศึกษา 6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษ ...
Read more
“คจ.สช.” ประกาศ 3 ประเด็นวาระสุขภาพปี 66 นโยบายสาธารณะ

“คจ.สช.” ประกาศ 3 ประเด็นวาระสุขภาพปี 66 นโยบายสาธารณะ

“คจ.สช.” ประกาศ 3 ประเด็นวาระสุขภาพปี 66 นโยบายสาธารณะ ...
Read more

“สช.”สร้าง ‘เครือข่ายสื่อสุขภาวะ’ กขป. เชื่อมนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่-ประเทศ

“สช.”สร้าง ‘เครือข่ายสื่อสุขภาวะ’ กขป. เชื่ ...
Read more
“มข.”ติดTop10 ของโลก และอันดับ 1 ของประเทศ ด้านอาหารและส่งเสริมเกษตรกรรม

“มข.”ติดTop10 ของโลก และอันดับ 1 ของประเทศ ด้านอาหารและส่งเสริมเกษตรกรรม

“มข.”ติดTop10 ของโลก และอันดับ 1 ของประเทศ ด้านอาหารและ ...
Read more