วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

“ราชมงคลขอนแก่น” นำนักศึกษา CSB ติดตั้งชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุเพิ่มความสะดวกผู้สูงอายุ

“ราชมงคลขอนแก่น” นำนักศึกษา CSB ติดตั้งชุดค ...
Read more