วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2023

“มข.” เปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หนุนเยาวชนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิต

“มข.” เปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หนุนเยาวชนไ ...
Read more

“จ.ขอนแก่น”ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่ อ.สีชมพู

 “จ.ขอนแก่น”ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ ...
Read more
บุญไม่มี”ร้องสื่อ!ไปทำงานกรุงเทพหลายปี กลับบ้านขอนแก่น ราคาที่ดินพุ่งถูกน้องยึด

บุญไม่มี”ร้องสื่อ!ไปทำงานกรุงเทพหลายปี กลับบ้านขอนแก่น ราคาที่ดินพุ่งถูกน้องยึด

บุญไม่มี”ร้องสื่อ!ไปทำงานกรุงเทพหลายปี กลับบ้านขอนแก่น ...
Read more
เปิดแล้ว!ตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง ที่ หมู่บ้าน

เปิดแล้ว!ตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง ที่ หมู่บ้าน “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น”

เปิดแล้ว!ตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง ที่ หมู่บ้าน ...
Read more