วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

“โออาร์”พบสื่อฯขอนแก่น แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อช่วยสังคม

“โออาร์”พบสื่อฯขอนแก่น แลกเปลี่ยนความคิดเพื ...
Read more

“มข.”โชว์!ผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย

“มข.”โชว์!ผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก ...
Read more
 

 “รร.พล” รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด

 “รร.พล” รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางว ...
Read more

“รพ.ขอนแก่น”เปิดห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตรวจเชื้อได้อย่างต่ำ3,000คน/วัน

“รพ.ขอนแก่น”เปิดห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโค ...
Read more