วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน covid-19 รพ.ขอนแก่นและเครือข่าย

กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน covid-19 รพ.ขอนแก่นและเครือข่าย

กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ ...
Read more

“กอ.รมน. จ.ขอนแก่น”จัดเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือประจำปีงบประมาณ 64

“กอ.รมน. จ.ขอนแก่น”จัดเสวนาส่งเสริมการมีส่ว ...
Read more