วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

กฟผ. จับมือ GIZ ส่งเสริมเทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียว สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

กฟผ. จับมือ GIZ ส่งเสริมเทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียว สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

กฟผ. จับมือ GIZ ส่งเสริมเทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียว สู่เ ...
Read more
สพป.ขอนแก่น เขต 1 เตรียมความพร้อมเปิดเรียน On-Site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เตรียมความพร้อมเปิดเรียน On-Site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เตรียมความพร้อมเปิดเรียน On-Site ปลอด ...
Read more
ธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น 

ธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น  “เข้ม” ออกสอดส่องโครงการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

ธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น  “เข้ม” ออกสอดส่อง ...
Read more
“มข.”อันดับ 1 ของประเทศไทยสถาบันที่มุ่งเน้น ขจัดความยากจน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร

“มข.”อันดับ 1 ของประเทศไทยสถาบันที่มุ่งเน้น ขจัดความยากจน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร

“มข.”อันดับ 1 ของประเทศไทยสถาบันที่มุ่งเน้น ขจัดความยาก ...
Read more

“ร.ร.อนุบาลขอนแก่น” เตรียมเปิดเรียน 17 พ.ค.นี้ ภายใต้มาตรการเข้มงวดของจังหวัด

“ร.ร.อนุบาลขอนแก่น” เตรียมเปิดเรียน 17 พ.ค. ...
Read more