วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

“มข. ไอเดียบรรเจิด เปิดหลักสูตร ดุริยางคศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต สองใบปริญญา

“มข. ไอเดียบรรเจิด เปิดหลักสูตร ดุริยางคศาสตรบัณฑ ...
Read more

“นอภ.หนองเรือ”เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว ราษฎร ผู้มีรายได้น้อย รายได้ต่ำ ยากจน ยากไร้ในพื้นที่

“นอภ.หนองเรือ”เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว ราษฎ ...
Read more
 

 “กฟผ.อปอ.” เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมส่งมอบถุงยังชีพ และดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้า  

 “กฟผ.อปอ.” เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร ...
Read more
ผ่านฉลุย!อนุมัติการเข้าใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ สระแดง สร้าง รพ.ศรีนครินทร์ 2 (บ้านทุ่ม)

ผ่านฉลุย!อนุมัติการเข้าใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ สระแดง สร้าง รพ.ศรีนครินทร์ 2 (บ้านทุ่ม)

ผ่านฉลุย!อนุมัติการเข้าใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ สระแดง ...
Read more
เฝ้าระวังใกล้ชิด!เขื่อนอุบลรัตน์ หลังระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เฝ้าระวังใกล้ชิด!เขื่อนอุบลรัตน์ หลังระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เฝ้าระวังใกล้ชิด!เขื่อนอุบลรัตน์ หลังระดับน้ำสูงขึ้นอย่ ...
Read more