วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

 

 “กอ.รมน.ขอนแก่น” จัดโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม

 “กอ.รมน.ขอนแก่น” จัดโครงการ “บวร” ร่วมใจ ส ...
Read more

“รร.สนามบินขอนแก่น” ยกเลิก!มติเดิมการเป็นโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ

“รร.สนามบินขอนแก่น” ยกเลิก!มติเดิมการเป็นโร ...
Read more

“มข.” ร่วมมือ”ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์” ยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตอบสนองสังคม

“มข.” ร่วมมือ”ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์” ...
Read more

“กฟก.สาขา จ.ขอนแก่น” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรและตรวจรูปพันธุ์สัตว์

“กฟก.สาขา จ.ขอนแก่น” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค ...
Read more