วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

รร.เมทนีดลขอนแก่น เจ๋ง!จัดงานวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติ(The 10th International Culture and Food Fair) ครั้งที่ 10ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของสมาชิก 16 ประเทศทั่วโลก

รร.เมทนีดลขอนแก่น เจ๋ง!จัดงานวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติ(The 10th International Culture and Food Fair) ครั้งที่ 10ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของสมาชิก 16 ประเทศทั่วโลก
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

รร.เมทนีดลขอนแก่น เจ๋ง!จัดงานวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติ(The 10th International Culture and Food Fair) ครั้งที่ 10ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของสมาชิก 16 ประเทศทั่วโลก

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.61 ที่หอประชุมโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่นนางสาวอรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล เป็นประธานเปิดโครงการงานวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติ(The 10th International Culture and Food Fair) ครั้งที่ 10เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จริงถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่  การแต่งกาย ภาษา รวมไปถึงกรรมวิธีการประกอบอาหารของชาติต่างๆ  สู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการปลูกฝังเเละให้เกียรติครอบครัวสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักเรียนสมาชิกจาก 16 ประเทศทั่วโลกร่วมงานอย่างพร้อมเพียง

นางสาวอรทัยกล่าวว่าโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนที่มีการศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education : ME) ความเป็นชุมชนนานาชาติที่ชัดเจนเเละเติบโตพร้อมจังหวัดขอนเเก่นขณะนี้มีนักเรียนสมาชิกจาก 16 ประเทศทั่วโลก โดยโครงการงานวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติ(The 10th International Culture and Food Fair) ครั้งที่ 10 เเล้ว เเละเเสดงเห็นศักยภาพของโรงเรียนเมทนีดลที่ปลูกฝังเเละให้เกียรติครอบครัวสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง

นางสาวอรทัยกล่าวอีกว่าโรงเรียนเมทนีดลได้ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกชาติ ทุกภาษา ทำให้งานวันนี้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้จริงถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่  การแต่งกาย ภาษา รวมไปถึงกรรมวิธีการประกอบอาหารของชาติต่างๆ  สู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการประกันคุณภาพอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเด่นภาษาต่างประเทศอย่างแท้จริงในทุกระดับชั้น

นางสาวอรทัยกล่าวอีกว่าภายในงานมีการแสดงที่น่ารักสวยงามของนักเรียนทุกระดับชั้น การขายอาหารเหมือนเจ้าของประเทศนั้นๆ  อีกทั้งการเเสดงพิเศษสิงโตค่ายกล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรือง เป็นสิริมงคล นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนได้ร่วมต้อนรับปีจอจอมพลังเทศกาลตรุษจีนอีกด้วย อันแสดงถึงเอกลักษณ์โดดเด่นของโรงเรียนเมทนีดลสามภาษา(อังกฤษ ไทย จีน หรือ ญี่ปุ่น) สมเเล้วที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads