กอ.รมน.ขอนแก่น รุก!จัดโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ประจำปี 2561

กอ.รมน.ขอนแก่น รุก!จัดโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ประจำปี 2561

กอ.รมน.ขอนแก่น จัดโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ประจำปี 2561

กอ.รมน.ขอนแก่น จัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชน นักศึกษา และประชาชน ในการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 กุมภาพันธ์  ที่ ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ประจำปี 2561

พล.ต.กาจบดินทร์  ยิ่งดอน

รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น

พลต.กาจบดินทร์ กล่าวว่าสำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชน นักศึกษา และประชาชน ในการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร

 

พล.ต.กาจบดินทร์ กล่าวอีกว่าโดยจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานการบรรเทาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การประชาสัมพันธ์ชักชวนเยาวชนรุ่นต่อๆ ไปในการดูแลปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหารต่อไป การอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 130 คน

About The Author

Related posts