วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

“นิวัฒร “นั่งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น คนใหม่

“นิวัฒร “นั่งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น คนใหม่
Header Ads
Header Ads

“นิวัฒร “นั่งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น คนใหม่

เมื่อเวลา 09.39 น.วันที่ 31 มี.ค.ที่ ชั้น 3 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.วิรัช เจริญเชื้อ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นประธานรายงานการดำเนินกิจการประจำปี 2560 และระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่10 จำนวน 15 คน ผลของการลงประชามมติของคณะกรรมการชุดใหม่ เลือกนายนิวัตร นิราศสูงเนิน เป็นนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด คนใหม่ โดยมีคณะกรรมการฯ สมาชิก ร่วมรับฟัง

ดร.วิรัช เจริญเชื้อ

        ดร.วิรัช เจริญเชื้อ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กล่าวว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการสมาคมชุดที่ 9 โดยยึดถือพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ข้อบังคับระเบียบและมติของคณะกรรมการดำเนินการเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่มวลสมาชิกและความมั่นคงของสมาคมซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดียิ่งการดำเนินการบริหารสมาคมของคณะกรรมการดำเนินงานสมาคมชุดที่ 9 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วถูกต้อง

        ดร.วิรัช กล่าวด้วยว่า เพราะคณะกรรมการดำเนินการมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบและคณะผู้ตรวจบัญชีที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถคอยให้คำแนะนำตลอดจนเจ้าหน้าที่สมาคมฯทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมจึงทำให้การบริหารงานของสมาคมฯมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อความมั่นคงศักดิ์ของสมาคมตามสโลแกนที่ตั้งไว้คือ”สมาคมมั่นคงสมาชิกมั่นใจบริหารโปร่งใสมุงให้บริการ” ในนามคณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจบัญชีและเจ้าหน้าที่ทุกคนขอกราบขอบพระคุณต่อสมาชิกฯทีได้มาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันนี้ ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การดำเนินงานของสมาคมฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดียิ่ง

นายนิวัฒร  นิราศสูงเนิน

      ด้าน นายนิวัฒร  นิราศสูงเนิน ว่าที่นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 10 กล่าว่าขอขอบพระคุณบรรดาสมาชิกฯ ที่ให้ความไว้วางใจจากพี่เพื่อนน้องชาวสมาคมฯ ด้วยตนมีความคิดที่จะมาพัฒนาทำอย่างไรที่จะให้สมาคมฯมีความสำเร็จลุล่วงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในข้อบังคับหรือระเบียบใน พรบ.ที่กำหนดมา ซึ่งจะทำให้สมาคมฯเจริญก้าวหน้าทุกอย่าง ตนจะทำอย่างเต็มกำลัง และพร้อมที่จะทำ ตามที่ท่านเอกราช ช่างเหลา ที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนของนโยบายไว้ก่อนหน้านี้

 

        นายนิวัฒร กล่าวอีกว่าในเรื่องดังกล่าว ตนจะนำเข้ามาปฏิบัติพร้องทั้งสานต่องานของท่านนายกฯคนเดิม โดยตนก็จะดำเนินการเพื่อให้วัตถุประสงค์ที่ท่านทั้งสองที่ได้ตั้งไว้และคณะกรรมการฯชุดที่ 10ของเรา ที่จุดหมายหวังว่าจะให้สมาคมฯเป็นที่พึ่งของครอบครัวสมาชิก ตลอดจนสิทธิ์และผลประโยชน์ที่จะได้รับในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ก็จะดำเนินการให้ดีที่สุด.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads