วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือ รพ.ขอนแก่นและศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เปิดศูนย์ “วัยรุ่นรักดี

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือ รพ.ขอนแก่นและศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เปิดศูนย์ “วัยรุ่นรักดี
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือ รพ.ขอนแก่นและศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เปิดศูนย์ “วัยรุ่นรักดี

 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เปิดศูนย์บริจาคโลหิต ปฐมพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ “วัยรุ่นรักดี Young Smart And Healthy Center”ลดความแออัดของสถานพยาบาล

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่ อาคารศูนย์บริจาคโลหิต ปฐมพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานเปิด ศูนย์บริจาคโลหิต ปฐมพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ “วัยรุ่นรักดี Young Smart And Healthy Center” โดยมี ผศ. วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามมัยที่ 7 ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์บริจาคโลหิต ปฐมพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ “วัยรุ่นรักดี Young Smart And Healthy Center” เป็นความร่วมมือของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นความร่วมมือที่สำคัญ แม้จะมีต้นสังกัดที่แตกต่างกัน แต่มีความประสงค์เดียวกันที่ต้องการให้ นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และประชาชนในชุมชน ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีและสะดวก ช่วยลดความแออัดของสถานพยาบาล โดยเฉพาะการบริจาคโลหิต ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็น เพราะโลหิตต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น ไม่สามารถหาซื้อมาได้ หากเกิดขาดแคลนโลหิตก็จะส่งผลถึงผู้ป่วยโดยตรง ขอนแก่นเป็นจังหวัดใหญ่ นอกจากต้องรักษาผู้ป่วยในจังหวัดแล้ว ยังต้องรับส่งต่อผู้ป่วยจากจังหวัดใกล้เคียงมารับการรักษาอีกด้วย


ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความภูมิใจที่ได้เปิด ศูนย์บริจาคโลหิต ปฐมพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ “วัยรุ่นรักดี Young Smart And Healthy Center” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ ให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต เป็นศูนย์รวมของผู้รักสุขภาพ และเป็นจุดบริการเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการคือ นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ส่วนการให้บริการเบื้องต้นประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิต การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแบบองค์รวม และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads