วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

จัดใหญ่!งานแฟชั่นโชว์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง

จัดใหญ่!งานแฟชั่นโชว์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง
Header Ads
Header Ads
Header Ads

จัดใหญ่!งานแฟชั่นโชว์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง


จ.ขอนแก่น จัดงานแฟชั่นโชว์ผ้าไหมกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง เส้นสายลายไหม ร้อยเรียงสายใย ร้อยแก่นสารสินธุ์ ชูความเป็นเลิศผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ยกระดับไหมไทยสู่สากล
เมื่อวันที่ 17 ต.ค.ที่ โรงแรม อวานี ขอนแก่น แอนคอนเวนชั่น เซนเตอร์ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน เส้นสายลายไหม ร้องเรียงสายใย ร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ขอนแก่น) ได้จัดขึ้น โดยมีนายสมบัติ กองภา ผอ.ศมม.ขอนแก่น นายทองปักษ์ ไทธานี  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จ.ขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น นายจีรทีปต์ ลี้ตระกูล ตัวแทน 8 องค์กรเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่น เกษตรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผู้ประกอบการผ้าไหม และผู้ที่ชื่นชอบผ้าไหมมัดหมี่ของไทยเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200 คน

ภายในงานจัดให้มีการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทและผ้าไหมที่ได้รับตรานกยูงพระราชทานจากกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ประกอบด้วย จ.ขอนแก่น,จ.มหาสารคาม,จ.กาฬสินธุ์และจ.ร้อยเอ็ด โดยมีการแสดงการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ทำจากผ้าไหม การสาธิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการให้ความรู้การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ที่ถูกหลักวิชาการและได้มาตรฐานสากล


นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นได้เข้ารับการตรวจประเมินให้เป็นเมืองแห่งผ้าไหมมัดหมี่โลกที่ทุกคนกำลังรอลุ้นผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ เพื่อที่จะประกาศให้นานาประเทศได้รับทราบและกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ นั้นเป็นเมืองที่มีผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์ความเป็นอีสานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยภูมปัญญาท้องถิ่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลก


นายสันติ กล่าวอีกว่าภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการผ้าไหมระดับพรีเมี่ยม ของชุมชนต่างๆในพื้นที่ 4 จังหวัดการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหมระดับพรีเมี่ยม การร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสินค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหม เพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดในระดับสากลในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads