วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

ไปโลด !กลุ่มสตรี จ.หนองบัวลำภู ต่อยอดสินค้า OTOP สู่เศรษฐกิจชุมชน

ไปโลด !กลุ่มสตรี จ.หนองบัวลำภู ต่อยอดสินค้า OTOP สู่เศรษฐกิจชุมชน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ไปโลด !กลุ่มสตรี จ.หนองบัวลำภู ต่อยอดสินค้า OTOP สู่เศรษฐกิจชุมชน


เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 31 ต.ค.ที่ ลานสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองจ.หนองบัวลำภู นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เยี่ยมชมงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Inside product by Thai Womanfund สัญจร งานจัดระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-2 พ.ย. 2561 พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสยัมภู แพงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ นัดทะยายหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ และนำชม

นายสมนึก มณีพินิจ
    นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวว่าสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในฐานะเลขากองทุนพัฒนาบาทสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะไปช่วยเหลือส่งเสริมสตรีได้นำเงินกองทุนไปประกอบอาชีพอาจจะเป็นทั้งอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก ในส่วนที่ 2 กองทุนสตรีก็จะไปทำให้ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพสตรี หรือว่าไปแก้ปัญหาสตรีให้มีความเข้มแข็ง

เมื่อสตรีได้รับสนับสนุนเงินกองทุนไปประกอบอาชีพแล้ว นั้นสตรีสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่โครงการ OTOP ไปสู่โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP และวัตวิถี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการในปีงบ 2561 ในทุกอำเภอ ซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยเป็นช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกกองทุนบาทสตรีได้มีที่จำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเพิ่มยอดจำหน่าย

นางลำดวน คำสมหมาย
นางลำดวน คำสมหมาย ประธานกลุ่มแปรรูปปลาสมุนไพร บ้านห้วยบง ตำบลโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่ากลุ่มแปรรูปปลาสมุนไพร บ้านห้วยบง 3 ได้ทำการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ให้มาในปี 58 จำนวน 200,000 บาท นำมาทำกลุ่มแปรรูปปลา ซึ่งตอนนี้ได้ขยายกิจการ ด้วยการทำผลิตภัณฑ์ปลาส้ม อยากหลากหลายรูปแบบ ต่อยอดจากของเดิม จนเดี๋ยวนี้ทางกลุ่มได้ทำผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเพิ่มขึ้น

โดยได้ทางสถาบันอาหารจากกรุงเทพกลับมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ ทำให้ขายดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถชดใช้เงินที่กู้มาจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้หมด และยังไม่ได้ทำการกู้ยืมเงินเพิ่มแต่อย่างใด

นางชนนิภา เรืองแสง
ด้านนางชนนิภา เรืองแสง ประธานกลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าหลังจากที่ได้รับเงินมาจากการกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 100,000 บาท โดยทางกลุ่มฯได้ไปหาซื้อผ้าฝ้ายมาดำเนินการทอ แต่มันไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกในกลุ่มฯซึ่งตอนนี้ได้กู้เงินของกองทุนบทบาทสตรี มาเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากและจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้น

ทำให้มีรายรับรายจ่ายคล่องขึ้น พอมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตลาดต้องการ เช่นทำเป็นเสื้อ กางเกง ผ้าถุงมีทุกสิ่ง ตลอดทำเป็นของใช้ และของที่ระลึกอีกด้วย นับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เพิ่มขึ้นดังนั้นอยากฝากไปยังกลุ่มอาชีพสตรีอื่นๆว่า ถ้าเรามากู้เงินจากกองทุนบทบาทสตรี แล้วก็ขอให้เอาไปใช้ให้ได้ประโยชน์ ทำให้งอกเงย และมีกำไรเพิ่มมากขึ้น

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads