วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

“พรรคสยามพัฒนา”โหมโรง!เปิดตัว6ว่าที่ผู้สมัครชิงเก้าอี้ ส.ส.เมืองขอนแก่น

“พรรคสยามพัฒนา”โหมโรง!เปิดตัว6ว่าที่ผู้สมัครชิงเก้าอี้ ส.ส.เมืองขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“พรรคสยามพัฒนา”โหมโรง!เปิดตัว6ว่าที่ผู้สมัครชิงเก้าอี้ ส.ส.เมืองขอนแก่น

พรรคสยามพัฒนา ส่งผู้สมัครสู้ศึกเลือกตั้งขอนแก่น ชูนโยบายยึดมั่นการปกครองในระบอกประชาธิปไตย ประชาชนอยู่ดีกินดี กระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค

         เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 61 ที่ศาลาปฏิบัติธรรม บุญบารมี อนุสรณ์แห่งบารมีของหลวงปู่บุญมา มุนิโก วัดป่ามุนิกวนาราม หมู่7 บ้านเหมือดแอ่ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.เอนก พันธุรัตน์ รองหัวหน้าพรรคสยามพัฒนา ดร.พีรพล ไทยทอง รองเลขาธิการพรรคสยามพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรเดช ไสยกิจ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 9  ดร.รังสฤษดิ์  เส่งมูล ว่าที่ผู้สมัครขอนแก่น เขต 1 ดร.ธีร์ดนัย กัปโก ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.อุดรธานี เขต 3 นางชนุช  พันธุวร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 2 ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อพบปะประชาชน แสดงวิสัยทัศน์ตลอดจนนโยบายของพรรค พร้อมทั้งเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร จำนวน 6 คน โดยมีประชาชนร่วมรับฟังจำนวนกว่า 500 คน

        ดร.พีรพล ไทยทอง

         ดร.พีรพล ไทยทอง รองเลขาธิการพรรคสยามพัฒนา กล่าวว่า พรรคสยามพัฒนา พัฒนา โดย นายบุญส่ง เกิดหลำ หัวหน้าพรรคสยามพัฒนาได้มอบหมายให้ ดร.เอนก  พันธุรัตน์ รองหัวหน้าพรรคสยามพัฒนา พร้อมด้วย ดร.พีรพล ไทยทอง รองเลขาธิการพรรคสยามพัฒนา ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบปะประชาชน โดยพรรคสยามพัฒนาได้ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความมุ่งมั่นต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องระบบเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรม ให้กับพี่น้องของคนไทยทั้งประเทศ และนโยบายที่สำคัญในส่วนของพรรคสยามพัฒนา เราจะมุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค แล้วลงสู่ส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง และยั่งยืน

        สำหรับนโยบายด้านการศึกษาให้โอกาสทางการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้มีโอกาสได้เข้าถึงระบบการศึกษา สำหรับนโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุข เราจะยกฐานะในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขให้กับพี่น้องในหมู่บ้านในตำบลทุกอำเภอของประเทศไทย นี่ก็คือในส่วนของนโยบายหลักๆของพรรคสยามพัฒนา

        วันนี้รู้สึกดีใจ ที่ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่น และที่สำคัญสำหรับวันนี้เราได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส. ในนามพรรคสยามพัฒนาประจำจังหวัดขอนแก่นทั้ง 6 เขต คือ 1.ดร.รังสฤษดิ์ เส่งมูล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต.1 ขอนแก่น  2. นางชนุช  พันธุวร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต.2 ขอนแก่น  3.นายฉลวย หล่องบุศรี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต.4 ขอนแก่น 4.  ดร.วิมล สุวรรณแสนทวี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 5 ขอนแก่น 5.นายคจิตร  พงษ์คำพันธ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 ขอนแก่น และเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ ผศ.ดร.สุรเดช ไสยกิจ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 9 ขอนแก่น ซึ่งทั้งหมด 6 เขต. เลือกตั้ง สำหรับว่าที่ผู้สมัครของพรรคสยามพัฒนา ทุกคนล้วนมีความรู้ประสบการณ์และพร้อมที่จะชนะการเลือกตั้ง เพื่อจะได้พัฒนาจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานต่อไป

        ดังนั้นอยากให้ทุกพรรคการเมืองได้ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในส่วนของพรรคสยามพัฒนาเอง โดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคสยามพัฒนา และที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มีมติในที่ประชุมใหญ่แล้วมั่นใจว่าพรรคสยามพัฒนา ที่เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จะได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมุ่งเน้นส่งว่าที่ผู้สมัครทั้งหมด 12 จังหวัดครอบคลุมทั้งหมด 40 เขตเลือกตั้ง

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads