วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

เวียดนามดำเนินการอย่างจริงจังในการแก้ปัญหาเพื่อปลดล็อกใบเหลือง IUU การทำประมงผิดกฎหมายของ EC

เวียดนามดำเนินการอย่างจริงจังในการแก้ปัญหาเพื่อปลดล็อกใบเหลือง IUU การทำประมงผิดกฎหมายของ EC
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เวียดนามดำเนินการอย่างจริงจังในการแก้ปัญหาเพื่อปลดล็อกใบเหลือง IUU การทำประมงผิดกฎหมายของ EC

ในปลายปี 2560 สหภาพยุโรป (EC) ได้ออกใบเหลืองการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือไอยูยู การทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ให้เวียดนาม เช่นเดียวกับประเทศไทย ทันทีหลังจากที่ EC ออกคำเตือน รัฐบาลเวียดนามและกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดชายฝั่งทะเลของเวียดนาม ได้เร่งดำเนินการแนะนำการปฏิบัติมาตรการ การดำเนินการที่จำเป็นตามคำแนะนำ 9 ข้อของ EC เวียดนามมีความพยายามอย่างมาก ในการป้องกันและยุติกิจกรรมการประมงนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการติดตามเรือประมงและการตรวจสอบย้อนกลับ

        รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อป้องกัน ลดและกำหนดเป้าหมายภายในปี 2568 เพื่อกำจัดปัญหา IUU อย่างสมบูรณ์ กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามได้ดำเนินการพร้อมกันมาตรการ การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและทั่วถึงในการดำเนินการตามแผนนี้ หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ชายฝั่งได้พัฒนาแผนเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรและเงินทุน สำหรับการดำเนินการแก้ไข เช่น การจัดการเรือประมง การป้องกันและการยุติการทำประมงในน่านน้ำต่างประเทศ ระบุและรับรองที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล บังคับเรือประมงติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบการล่องเรือตามระเบียบ รณรงค์และแนะนำแก่ชาวประมงเกี่ยวกับกฎระเบียบต่อต้านการ IUU…

        ความพยายามของเวียดนามได้บรรลุผลในเชิงบวก มูลค่าการส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามในปี 2561 เป็น 2 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 8.83 พันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับปี 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทะเล และประมง

        หลังจากการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานใหม่ สำหรับการตรวจสอบการควบคุมการประมง ณ ฮานอย กวิหยิน ฮ๋ายฟองและอีกหลายจังหวัดได้ชื่นชมความพยายามของเวียดนามและเผยแพร่การประเมินนี้ในสื่อของยุโรป ในเวลาเดียวกันได้ชื่นชมการที่เวียดนามออกแถลงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้าน IUU

         ในบริบทโลกและการบูรณาการระหว่างประเทศ เวียดนามได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันโดยการใช้ความคิดริเริ่มมากมาย แสดงถึงความเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนระหว่างประเทศ ถึงวันนี้ประชาคมระหว่างประเทศเชื่อว่า เช่นเดียวกับประเทศไทย ในอนาคตอันใกล้นี้ EC จะยกเลิกการเตือนใบเหลือง สำหรับเวียดนามเพื่อเป็นการยอมรับความพยายามในการต่อสู้กับปัญหา IUU เพื่ออนาคต การพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากร การประมงระดับโลก

       ประเทศไทยและเวียดนามล้วนแต่ได้ประโยชน์จากแหล่งอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศต้องการความร่วมมือเพิ่มเติมเพื่อลดปัญหา IUU ที่อาจส่งผลต่อการผลิตอาหารทะเล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โครงการความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศได้ดำเนินการผ่านการประชุมขององค์กรต่อต้าน IUU ความร่วมมือนี้จะช่วยลดข้อ จำกัดในแง่ของทรัพยากรมนุษย์การเงินและเทคโนโลยีในเวลาเดียวกัน ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง.

สมบูรณ์   สุขชัยบวร / รายงาน

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads