วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

หนุน !นร.ประถม ทั่วประเทศ ว่ายน้ำเป็น100% เพื่อชีวิต

หนุน !นร.ประถม ทั่วประเทศ ว่ายน้ำเป็น100% เพื่อชีวิต
Header Ads
Header Ads
Header Ads

หนุน !นร.ประถม ทั่วประเทศ ว่ายน้ำเป็น100% เพื่อชีวิต

          เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 20 เม.ย.ที่ สระว่ายน้ำ รร.สนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ (กพฐ.)เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนประถมศึกษา (LIFE SAVING) ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต1 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ดร.ศุภสิน ภูศรี โสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายรังสฤษฏิ์   ธนะภูมิชัย นายเสด็จ ทะยะราช ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม ดร.วิเศษ พลอาจทันรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น นายสมพงษ์ บุญนาม รก.ผู้อำนวยการ รร. สนามบิน  นายชิต เมธา ผอ.รร.บ้านม่วง นายไวยกรณ์ ยะนะโชติ ผอ.รร.บึงเนียม ไคร่นุ่นท่าหิน นายไพฑูรย์ ชาวโพธิ์ ผอ.รร.ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา นายจเด็จ อาสนะ รอง ผอ.รร.กัลยาณวัตร คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมงาน

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่

       ดร.ภูมิพัทธ ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต1กล่าวว่า จากสถานการณ์เสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีประเทศไทยเด็กในอายุดังกล่าวจะเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1, 500 คนซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตทุกสาเหตุสำหรับช่วงเวลาที่เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำมากที่สุดจะเป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดอยู่ หรือยังมีอายุ 1- 9 ปี จากข้อมูลเหตุดังกล่าวหากจะป้องกันการเสียชีวิตหรือลดอัตราการตายจากการดื่มน้ำของเด็ก จึงจำเป็นจะต้องฝึกหัดให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงได้ฝึกหัดว่ายน้ำ หรือว่ายน้ำเป็น และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจมน้ำแบบวิธีช่วยเหลือแบบมาตรฐานสากลโดยที่ใช้อุปกรณ์ที่ใกล้มือมากที่สุด

       ดร.ภูมิพัทธ กล่าวอีกว่า ดังนั้นทาง สพป.ขอนแก่น เขต 1 จึงได้จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับนักเรียนประถมศึกษา (LIFE SAVlNG) ประจำปี 2562 โดยฝึกหัดว่ายน้ำให้กับเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนสามารถว่ายน้ำเป็นสามารถเอาชีวิตรอดจากประสบเหตุทางน้ำและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากลโดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 62 คน เข้าร่วมในการฝึก

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร

     ดร.บุญรักษ์ เลขาธิการ (กพฐ.)กล่าวว่าเรื่องที่สำคัญที่สพฐ.จะต้องรีบดำเนินการ คือ การขจัดปัญหาการว่ายน้ำไม่เป็นในเด็กให้หมดไป โดยให้มีการคัดกรองเด็กตั้งแต่ ชั้น ป.1 แล้วรายงานขึ้นมาเพื่อสพฐ.จะวางแผนแก้ปัญหา เพราะทุกวันนี้ทุกคนต้องหนีความเสี่ยงจากการว่ายน้ำไม่เป็นให้พ้น จากสถิติที่ผ่านมาช่วงปิดเทอมมักจะมีกรณีเด็กตกน้ำ จมน้ำ เสียชีวิต เพราะว่ายน้ำไม่เป็น แต่หลายปีมานี้ทราบว่าสถิติเริ่มลดลง เพราะมีหลายเขตพื้นที่การศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กเรียนว่ายน้ำ มีคลาสว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับเด็กทั้งเรียนฟรีและเป็นคลาสราคาถูก แต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะมีโอกาสเรียน ขณะที่เด็กจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเล่นน้ำ ซึ่งก็มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น สพฐ.เห็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้เด็กพ้นจากภัยการตกน้ำ จมน้ำ เสียชีวิต

       ดร.บุญรักษ์ กล่าวอีกว่าจากการกล่าวรายงานทำให้ทราบว่าแต่ละปีประเทศไทยต้องสูญเสียเด็กไทยซึ่งเป็นอนาคตของประเทศเป็นจำนวนมากโดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการจมน้ำเสียชีวิตและเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดอยู่อายุระหว่าง 1 ถึง 9 ปี ดังนั้นการจัดกิจกรรมโครงการ”ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”สำหรับนักเรียนประถมศึกษา (LIFE SAVlNG) ประจำปี 2562 นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก ต่อเด็กนักเรียน ช่วงอายุดังกล่าวที่ต้องได้รับการฝึกหัด ให้สามารถว่ายน้ำเป็นสามารถเอาชีวิตรอดจากการประสบอุบัติเหตุทางน้ำ และรู้จักวิธีช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล โดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือในการช่วยชีวิต

นายสมพงษ์  บุญนาม

        ด้านนายสมพงษ์ รก.ผอ.รร.สนามบิน กล่าวว่าในวันนี้ รร.สนามบิน เป็นสถานที่ร่วมในโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 เพราะโรงเรียนได้ทำการเรียนการสอนว่ายน้ำ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น จะได้เรียนว่ายน้ำ ซึ่งก็สอดคล้องกับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตขึ้นมา ซึ่ง รร.สนามบิน มีสระว่ายน้ำ ระดับจังหวัดขอนแก่น ให้นักเรียนได้เรียนว่ายน้ำแล้วก็ได้รู้ทักษะการเอาชีวิตชีวิตรอดจากการจมน้ำตาย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อเด็กๆในช่วงปิดภาคเรียน ตอนนี้เป็นอย่างมาก สำหรับการเปิดบริการนั้นเป็นบริการเกี่ยวกับให้หน่วยงาน ที่เข้ามาขอทำโครงการเพื่อเข้ามาใช้ ซึ่งปกติจะให้เรียนในวันเวลาปกติ ในทุกระดับชั้นจะได้เรียนการว่ายน้ำ พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่งทาง รร.สนามบิน ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 เพื่อให้น้องๆนักเรียน ได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานเป็นเบื้องต้น ว่าการที่เราจมน้ำเป็นยังไงและสามารถเอาตัวรอดเป็นแบบไหน

ด.ช.ธนัช เสนานิมิต

       ด.ช.ธนัช เสนานิมิต อายุ 9 ปี น.ร.ป.3/5 รร.อนุบาลขอนแก่น กล่าวว่าในการเข้าร่วมกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ในครั้งนี่ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนสนามบินในวันนี้ ครูผู้ฝึก ให้ทำภาพสีน้ำหรือภาคพื้นฐานในการเอาตัวรอดและสามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆที่จมน้ำ ด้วยการโยนห่วงยางให้แล้วต่อจากนั้น ก็ตะโกนด้วยเสียงดังๆขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ด้วยการตะโกนคำว่า”ช่วยด้วยช่วยด้วย มีคนจมน้ำ”และบอกคนที่จมน้ำว่า ใจเย็นๆอยู่นิ่งๆเดี๋ยวมีคนมาช่วย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads