วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

เลขาธิการพรรคประชาชาติ มอบกระบือให้กับผู้มีรายได้น้อยเขต อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เลขาธิการพรรคประชาชาติ มอบกระบือให้กับผู้มีรายได้น้อยเขต อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เลขาธิการพรรคประชาชาติ มอบกระบือให้กับผู้มีรายได้น้อยเขต อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ส.ค.ณ ที่ทำการสาขาพรรคประชาชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 88 ม.11 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เป็นประธานประกอบพิธีมอบกระบือ จำนวน 3 ตัวที่นายนาวิน คำเวียง หัวหน้าสาขาพรรคประชาชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ไปไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ แล้วนำไปมอบกระบือให้กับผู้มีรายได้น้อยในต.โนนทัน, ต.โนนสะอาด และต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

โดยมีนายกเทศมนตรีและผู้บริหารจาก 5 เทศบาลเและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารจาก 13 อบต.เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมทั้งส่งต่อให้กับชาวบ้าน จำนวน 3 ครัวเรือน ซึ่งมีชาวบ้านกว่า 300 คนร่วมกันเป็นสักขีพยาน


พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า จากการที่พรรคประชาชาติได้จัดตั้ง “กองทุนกระบือพรรคประชาชาติ” ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระบือเพศเมียที่ไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ แล้วนำไปมอบให้กับผู้มีรายได้น้อยในเขตอำเภอหนองเรือ และอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ในการไถนา ไถไร่ ตลอดจน ผสมพันธุ์ ซึ่งเมื่อมีลูก ก็ให้ผู้รับมอบ หรือ ผู้เลี้ยงดูถือเป็นกรรมสิทธิ์ พร้อมทั้งนำแม่พันธุ์ที่ได้รับมอบคืนให้กับกำนัน หรือผู้นำท้องถิ่นเพื่อนำไปให้กับผู้มีรายได้น้อยต่อไป


พ.ต.อ.ทวี กล่าวด้วยว่าการมอบกระบือให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน 3 ครัวเรือนในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการนำร่องและพรรคประชาชาติจะมอบให้นาย นาวิน คำเวียง หัวหน้าสาขาพรรคประชาชาติสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ติดตามและดูแลการใช้ประโยชน์ของกระบือที่ได้รับมอบอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ พรรคประชาชาติจะขยายผลหากพบว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จและในระยะต่อไปจะขอให้ผู้นำท้องที่และท้องถิ่นไปสำรวจ หรือ ประมวลความต้องการของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยจากการทำประชาคมและเมื่อได้รายชื่อของครัวเรือน หรือ ครอบครัวที่มีความจำเป็นและประสงค์ที่จะขอรับกระบือไปดูแลและขยายพันธุ์ในลักษณะเดียวกันก็ให้ผู้นำท้องที่ื หรือ ผู้นำท้องถิ่นแจ้งความประสงค์ไปยังนาย นาวิน คำเวียง หัวหน้าสาขาพรรคประชาชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อดำเนินการต่อไป


พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า แนวคิด หรือ การริเริ่มของสาขาพรรคประชาชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแนวคิดที่ดีและการเปิดโอกาสให้ผู้นำท้องที่และท้องถิ่นเป็นผู้สำรวจ หรือ ประมวลความต้องการของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป็นวิธีการที่ดีเพราะผู้นำท้องที่และท้องถิ่นจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนและการทำประชาคมเพื่อคัดกรองครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเพื่อเข้าโครงการก็ถือเป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกัน

เพราะนอกจากจะได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงแล้วพ่อแม่พี่น้องและประชาชนที่อยู่ในสังคมและชุมชนเดียวกันจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เป็นขวัญและกำลังใจให้กับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการ


ต่อมาในช่วงบ่ายนายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ สั่งการด่วนให้นายนาวิน คำเวียง หัวหน้าสาขาพรรคประชาชาติจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลัน เบื้องต้นได้นำน้ำดื่มและข้าวมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในบางส่วนแล้ว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads