วันพุธ 3 มิถุนายน 2020

เลขาธิการพรรคประชาชาติ มอบกระบือให้กับผู้มีรายได้น้อยเขต อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เลขาธิการพรรคประชาชาติ มอบกระบือให้กับผู้มีรายได้น้อยเขต อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เลขาธิการพรรคประชาชาติ มอบกระบือให้กับผู้มีรายได้น้อยเขต อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ส.ค.ณ ที่ทำการสาขาพรรคประชาชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 88 ม.11 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เป็นประธานประกอบพิธีมอบกระบือ จำนวน 3 ตัวที่นายนาวิน คำเวียง หัวหน้าสาขาพรรคประชาชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ไปไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ แล้วนำไปมอบกระบือให้กับผู้มีรายได้น้อยในต.โนนทัน, ต.โนนสะอาด และต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

โดยมีนายกเทศมนตรีและผู้บริหารจาก 5 เทศบาลเและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารจาก 13 อบต.เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมทั้งส่งต่อให้กับชาวบ้าน จำนวน 3 ครัวเรือน ซึ่งมีชาวบ้านกว่า 300 คนร่วมกันเป็นสักขีพยาน


พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า จากการที่พรรคประชาชาติได้จัดตั้ง “กองทุนกระบือพรรคประชาชาติ” ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระบือเพศเมียที่ไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ แล้วนำไปมอบให้กับผู้มีรายได้น้อยในเขตอำเภอหนองเรือ และอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ในการไถนา ไถไร่ ตลอดจน ผสมพันธุ์ ซึ่งเมื่อมีลูก ก็ให้ผู้รับมอบ หรือ ผู้เลี้ยงดูถือเป็นกรรมสิทธิ์ พร้อมทั้งนำแม่พันธุ์ที่ได้รับมอบคืนให้กับกำนัน หรือผู้นำท้องถิ่นเพื่อนำไปให้กับผู้มีรายได้น้อยต่อไป


พ.ต.อ.ทวี กล่าวด้วยว่าการมอบกระบือให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน 3 ครัวเรือนในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการนำร่องและพรรคประชาชาติจะมอบให้นาย นาวิน คำเวียง หัวหน้าสาขาพรรคประชาชาติสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ติดตามและดูแลการใช้ประโยชน์ของกระบือที่ได้รับมอบอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ พรรคประชาชาติจะขยายผลหากพบว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จและในระยะต่อไปจะขอให้ผู้นำท้องที่และท้องถิ่นไปสำรวจ หรือ ประมวลความต้องการของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยจากการทำประชาคมและเมื่อได้รายชื่อของครัวเรือน หรือ ครอบครัวที่มีความจำเป็นและประสงค์ที่จะขอรับกระบือไปดูแลและขยายพันธุ์ในลักษณะเดียวกันก็ให้ผู้นำท้องที่ื หรือ ผู้นำท้องถิ่นแจ้งความประสงค์ไปยังนาย นาวิน คำเวียง หัวหน้าสาขาพรรคประชาชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อดำเนินการต่อไป


พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า แนวคิด หรือ การริเริ่มของสาขาพรรคประชาชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแนวคิดที่ดีและการเปิดโอกาสให้ผู้นำท้องที่และท้องถิ่นเป็นผู้สำรวจ หรือ ประมวลความต้องการของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป็นวิธีการที่ดีเพราะผู้นำท้องที่และท้องถิ่นจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนและการทำประชาคมเพื่อคัดกรองครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเพื่อเข้าโครงการก็ถือเป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกัน

เพราะนอกจากจะได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงแล้วพ่อแม่พี่น้องและประชาชนที่อยู่ในสังคมและชุมชนเดียวกันจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เป็นขวัญและกำลังใจให้กับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการ


ต่อมาในช่วงบ่ายนายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ สั่งการด่วนให้นายนาวิน คำเวียง หัวหน้าสาขาพรรคประชาชาติจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลัน เบื้องต้นได้นำน้ำดื่มและข้าวมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในบางส่วนแล้ว.

About The Author

Related posts