วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2020

สมาคมแม่ดีเด่น ขอนแก่น เทอดพระคุณแม่ จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กตาบอด

สมาคมแม่ดีเด่น ขอนแก่น เทอดพระคุณแม่ จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กตาบอด

สมาคมแม่ดีเด่น ขอนแก่น เทอดพระคุณแม่ จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กตาบอด

    เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่ โรงอาหาร โรงเรียนคนตาบอด ต.เมืองเก่า อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น นางปราณี ธีรภานุ นายกสมาคม แม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเสื้อผ้า และมอบอุปกรณ์ การเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น ของสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ บรอด์บริหารห้างแฟรี่พลาซ่า ตลาดต้นตาลและศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่ ผู้บริหาร พร้อมด้วยแม่ดีเด่นสมทบและสมาชิก ของสมาคม ฯร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมในครั้งนี้

     นางปราณี นายกสมาคม แม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่ากิจกรรมแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 ของสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ โดยในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเสื้อผ้า และมอบอุปกรณ์ การเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น

    นางปราณี กล่าวอีกว่าได้มีการจัดตั้งชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยให้แม่ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในแต่ละจังหวัดได้จัดตั้งชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ขึ้นทั่วประเทศ และสร้างเครือข่าย การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ทั่วประเทศ ตลอดจนการร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณกุศล โดยสมาคมสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2540 ปัจจุบันมีสมาชิก 90 คน.

  

About The Author

Related posts