วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

ชาวบ้านดอนบม ขอนแก่น ร้องอดีต ส.ว.ขอคืนพื้นที่ ม.ราชภัฏเลยขอนแก่น

ชาวบ้านดอนบม ขอนแก่น ร้องอดีต ส.ว.ขอคืนพื้นที่ ม.ราชภัฏเลยขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ชาวบ้านดอนบม ขอนแก่น ร้องสื่ออดีต ส.ว.ขอคืนพื้นที่ ม. ราชภัฏเลยขอนแก่น

ชุมชนชาวบ้านดอนบม ยื่นหนังสือผ่านตัวแทนสื่อฯขอคืนพื้นที่ราชภัฏเลยขอนแก่น เพื่อทำประโยชน์อย่างอื่น หลังไม่เปิดรับนักศึกษามากว่า 3 ปี สร้างกระทบต่อชุมชนขาดรายได้หนัก เสนอเปิดทางให้มหาวิทยาลัยรัฐแห่งอื่น เข้ามาใช้ทำประโยชน์ในพื้นที่แทน


เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่18 ต.ค.2563 ที่ ตลาดศรีเมืองทอง เขตเทศบาลนครขอนแก่น จากกรณีที่ ชาวตำบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เข้าพบ ท่านอดีต สว.โกเมศ ทีฆธนานนท์ เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (วิทยาเขตขอนแก่น )บ้านดอนบม งดรับนักศึกษามากกว่า 3 ปีแล้ว ตลอดจนเพื่อให้ช่วยประสานไปมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ให้มีการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น หรือให้มีการขอคืนพื้นที่ให้กับชาวบ้านบ้านดอนบมโดยมีนายประเสริฐ ลำประไพ คณะกรรมกาและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกว่า 100 คน ร่วมยื่นหนังสือ ต่อนางนัฐริกา คำซาว ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นตัวแทนสื่อมวลชน รับมอบดังกล่าว

นายประเสริฐ ลำประไพ

นายประเสริฐ ลำประไพ คณะกรรมการหมู่บ้านดอนบม อดีตเคยเป็นรองนายกเทศบาลตำบลเมืองเก่า กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้เข้ามาขอใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่รวมกว่า 89 ไร่ เพื่อจัดตั้งให้เป็นศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำจังหวัดขอนแก่น จากนั้นได้จัดสรรงบประมาณ มาก่อสร้างอาคารเรียน พร้อมกับเปิดรับนักศึกษาในพื้นที่จ.ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง เปิดการเรียนการสอนเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน


นายประเสริฐ กล่าวอีกว่าจากนั้นพบว่าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น ไม่เปิดรับนักศึกษาและเปิดการเรียนการสอน จึงส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ศูนย์การศึกษาดังกล่าว ขาดรายได้ ทั้งกลุ่มร้านอาหาร หอพักไม่มีนักศึกษาเข้าพัก ขณะเดียวกันจากการประสานทำหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เพื่อขอประชุมร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วยอธิการบดีพร้อมสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น ก็ไม่สามารถประชุมได้


  นายประเสริฐ กล่าวด้วยว่าทางอธิการบดีม.ราชภัฎเลย ได้แจ้งกับชาวบ้านดอนบม ถึงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ เพราะผิดกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ในข้อเท็จจริงมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ หากไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ ชาวบ้านดอนบม จึงต้องการขอพื้นที่สาธารณะดังกล่าวคืนมา จะได้นำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ไปให้กับสถานบันการศึกษาของรัฐแห่งอื่นๆ ที่มีความประสงค์ขยายการเรียนการสอนมายังสถานที่แห่งนี้เช่นกัน


ซึ่งเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา พวกตนและชาวบ้านชุมชน รอบๆพื้นที่ ม.ราชภัฏเลย ได้ยื่นหนังสือขอร้องเรียนต่อท่านนายกเทศมนตรี เรื่อง ทุกข์ชาวตำบลเมืองเก่า ผ่านมา 3 ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ วิทยาเขตขอนแก่น งดรับนักศึกษา ผ่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ที่ได้มาเป็นประธานในประชุมหารือเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา  ที่ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่นั้นมานับถึงวันนี้ได้ 10 วันยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดจึงจำเป็นต้องร้องผ่านสื่อให้เป็นกระบอกเสียงไปยังรัฐบาล

นายโกเมศ ทีฆธนานนท์

ด้านนายโกเมศ ทีฆธนานนท์ อดีต สว.จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ จังหวัดขอนแก่น ได้รับนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะ 5 ปีให้หลังมีนักศึกษาเรียนน้อยลง จนกระทั่งไม่มีนักศึกษาใน 3 ปีล่าสุด ได้งดรับศึกษาติดต่อกัน ทำให้ประชาชนที่รอบๆศูนย์การศึกษา ได้รับความเดือดร้อน หอพัก ร้านอาหาร ที่ชาวบ้านได้ลงทุนไปแล้ว ขาดรายได้ จึงมายื่นให้การช่วยเหลือวันนี้


นายโกเมศ กล่าวด้วยว่าจากการหารือกับผู้นำหมู่บ้านดอนบน หากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ไม่ได้ทำประโยชน์ด้านการศึกษา ชาวบ้านต้องการขอพื้นที่คืน เพราะปัจจุบันสถานศึกษาหลายแห่ง ทั้งวิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ล้วนประสบปัญหาสถาที่แออัด ต้องการสถานที่เพื่อขยายการศึกษาเพิ่ม ซึ่งพื้นที่สาธารณะแห่งนี้เหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแห่งอื่น ที่พร้อมเข้ามาใช้ประโยชน์


นายโกเมศ กล่าวต่อไปว่าขณะที่การยกเลิกขอคืนพื้นที่ จะต้องศึกษาระเบียบข้อกฎหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ในการขอคืนพื้นที่ศูนย์การศึกษาดังกล่าว ซึ่งได้นัดหมายกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ในการหาทางออกและขอคืนพื้นที่ต่อไป เป้าหมายคือพื้นที่ตรงนี้ต้องใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้น


สำหรับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่รวม 90 ไร่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี 2552 บทบาทของศูนย์การศึกษาเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย แต่ได้เริ่มงดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งชาวบ้านดอนบมต้องการใช้พื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา กับประชาชนพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอื่นต่อไป.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads