วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

สหกรณ์การเกษตรโคดอกคูณขอนแก่น จับมือ มูลนิธิราชาข้าวไทยฯ นำมณฑลเฉฉวน สปป.จีน ดูงานตลาดศรีเมืองทอง

สหกรณ์การเกษตรโคดอกคูณขอนแก่น จับมือ มูลนิธิราชาข้าวไทยฯ นำมณฑลเฉฉวน สปป.จีน ดูงานตลาดศรีเมืองทอง
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สหกรณ์การเกษตรโคดอกคูณขอนแก่น จับมือ มูลนิธิราชาข้าวไทยฯ นำมณฑลเสฉวน สปป.จีน ดูงานตลาดศรีเมืองทอง


มูลนิธิราชาข้าวไทย เพื่อโลกที่ยั่งยืน (RTRF)และบริษัท สเต็มนิดส์ จำกัด ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรโคดอกคูณขอนแก่น จำกัด ดูงาน ตลาดศรีเมืองทองขอนแก่น


เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 18 พ.ย. ณ ตลาดศรีเมืองทอง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ ผู้บริหารตลาดศรีเมืองทอง เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มูลนิธิราชาข้าวไทย เพื่อโลกที่ยั่งยืน (RTRF)และบริษัท สเต็มนิดส์ จำกัด โดยมี นายสมร ทิพบุญชู ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรโคดอกคูณขอนแก่น จำกัด และคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโคดอกคูณขอนแก่นจำกัด เข้าร่วมศึกษาดูงาน ที่ตลาดศรีเมืองทอง จังหวัดขอนแก่น

นายสมร ทิพบุญชู

นายสมร ทิพบุญชู ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรโคดอกคูณขอนแก่น จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์นี้เป็นสหกรณ์น้องใหม่ เป็นสหกรณ์การเกษตรป้ายแดง เกิดขึ้นใหม่ในจังหวัดขอนแก่น สหกรณ์ควบคุมพื้นที่ดำเนินการ ทั้ง 26 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สมาชิกแรกเข้าและตอนนี้มีทั้งหมด 203 คน โดยการคัดเลือกมาจากเกษตรกรจริงๆ นโยบายหลักของสหกรณ์นี้คือไม่กู้ยืมเงินจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่ขอให้สมาชิกเป็นหนี้เป็นสิน เนื่องจากที่ผ่านมาสหกรณ์การเกษตร หรือสหกรณ์ใน ประเทศไทยเรา มีหนี้มีสินมากมาย และสมาชิกก็มีหนี้สินตามไปด้วย เราจะอาศัยเงินจากองค์กรภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่สนับสนุน หรือส่วนราชการที่จะสนับสนุน มาให้แล้วเราก็จะมีการขับเคลื่อนประสานงานต่อ แต่ยังไม่มีให้สมาชิกมากู้ยืมเงิน วัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมืองทองในวันนี้ 1.จะมีการขับเคลื่อนสินค้าภาคการเกษตร ให้มีความปลอดภัย ด้านอาหาร ปราศจากสารพิษตกค้าง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และจะนำแนวทางและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 9 มาปรับใช้โดยการใช้ ที่เป็นเทคโนโลยีสิ่งใหม่หรือเป็นสิ่งโมเดล ที่เป็นต้นแบบอยู่แล้วมาพัฒนาในการเกษตร เราก็จะเอาแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร. 9 มาปรับใช้ในการพัฒนาเกษตรกรที่ยั่งยืน


นายสมร กล่าวอีกว่า การมาศึกษาดูงานในวันนี้ได้ร่วมกับมูลนิธิราชาข้าวไทย เพื่อโลกที่ยั่งยืน (RTRF) และบริษัท สเต็มนิดส์ จำกัด ได้นำคณะดูงานชาว มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจโดยปราศจากการใช้สารเคมีตกค้าง และลดค่าใช้จ่าย สินค้าหรือผักจากต่างประเทศต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads