วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

กฟผ.และบริษัทในกลุ่ม กฟผ.มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

กฟผ.และบริษัทในกลุ่ม กฟผ.มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กฟผ.และบริษัทในกลุ่ม กฟผ.มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

   เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ บริเวณด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น(หลังใหม่) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการการจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานรับมอบเงินจำนวน 1,900,000.-บาท จาก  นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง และนายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย(กฟผ.)และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. เพื่อสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 โรงพยาบาล ได้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จำนวน 500,000.-บาท โรงพยาบาลขอนแก่นจำนวน 500,000.-บาท โรงพยาบาลชุมแพจำนวน 300,000.-บาท โรงพยาบาลน้ำพองจำนวน 300,000.-บาท และโรงพยาบาลสมเด็จพระเด็จพยุพราชกระนวนจำนวน 300,000.-บาท นอกจากนี้ยังได้มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ พร้อมเจลแอลกอฮล์ขนาด 450 มล.10 ชุด หน้ากากอนามัย 1,000 ชิ้น หมวกคลุมผม 1,000 ชิ้น ถุงมือยาง 1,000 ชิ้น ชุดกาวน์กันน้ำ 100 ชุด น้ำดื่ม 100 โหล ให้สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และน้ำดื่ม 100 โหลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรง พยาบาลศรีนครินทร์,นางจิรประภา ศิริสูงเนิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนจากโรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลชุมแพ, โรงพยาบาลน้ำพอง และโรงพยาบาลสมเด็จพระเด็จพยุพราชกระนวน ร่วมรับมอบ


นายพิพัทต์  คงสินทวีสุข  ผอ.โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่นี้ กฟผ.และบริษัทในกลุ่ม กฟผ.  ได้แก่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ระดมเงินงบประมาณ 81 ล้านบาท เพื่อร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 149 โรงพยาบาล นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของบุคลากรทางการแพทย์ และนับตั้งแต่การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตั้งแต่ปี 2563 – 2564 กฟผ.ได้สนับสนุนงบประมาณรวม 400 ล้านบาทในการสนับสนุนการทำ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับโรงพยาบาล 300 โรงพยาบาล และชุมชนกว่า 1,000 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวการดำเนินงานว่า กฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads