วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

“จุรินทร์”มอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนจังหวัดขอนแก่น

“จุรินทร์”มอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนจังหวัดขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“จุรินทร์”มอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนจังหวัดขอนแก่น

รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบเช็คชำระหนี้ และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ให้กับองค์กรเกษตรกรสมาชิกในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 19 โครงการ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 251 คน จำนวน เงิน 11,220,440 บาท และมอบเช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรจำนวน 27 รายจำนวน 5 สหกรณ์


    เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีมอบเช็คชำระหนี้ และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ให้กับองค์กรเกษตรกรสมาชิกในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 19 โครงการ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 251 คน จำนวน เงิน 11,220,440 บาท และมอบเช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรจำนวน 27 รายจำนวน 5 สหกรณ์โดยมี นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นางรัชฎาภรณ์  แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ,นายจารึก  บุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการหนี้ของสหกรณ์เกษตรกร ,นายสมยศ นิราญคำ รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ผู้มีเกียรติ ประชาชน และเกษตรกร เข้าร่วมงาน


  นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์

นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับว่าในนามของจังหวัดขอนแก่นขอขอบพระคุณท่านรองรายยกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรและมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกภาคอีสานในวันนี้และต้องขอขอบพระคุณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่กรุณาให้เกียรติเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่จัดพิธีในครั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ทั้งหมด 10,885.99 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 6.8 ล้านไร่ ประกอบด้วย 26 อำเภอ 199 ตำบล 2,331 หมู่บ้านได้แก่อำเภอเมือง , บ้านฝาง ,พระยืน ,หนองเรือ ,ชุมแพ ,สีชมพู ,น้ำพอง ,อุบลรัตน์ ,กระนวน ,บ้านไผ่ ,เปือยน้อย ,พล ,แวงใหญ่ ,แวงน้อย ,หนองสองห้อง ,ภูเวียง ,มัญจาคีรี ,ชนบท ,เขาสวนกวาง ,ภูผาม่าน ,ซำสูง ,โคกโพธิ์ไชย ,หนองนาคำ ,บ้านแฮด และ อำเภอโนนศิลา


  สำหรับกิจกรรมเป็นการมอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้แก่องค์กร จำนวน 19 องค์กร มอบเช็คชำระหนี้แทนให้สถาบันเจ้าหนี้ จำนวน 5 สหกรณ์ มอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่เกษตรกรพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 30 ราย ซึ่งเป็นการคืนหลักทรัพย์อันมีค่ายิ่งให้แก่พี่น้องเกษตรกรนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างชีวิต ให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรต่อไป


  นายจุรินทร์   ลักษณวิศิษฐ์

ด้านนายจุรินทร์   ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการมอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรมอบโฉนดที่ดินและใบประกาศเกียรติคุณให้เกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญาภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรมกิจกรรมมอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนจำนวน 5,646,595 ราย จำนวน 55,588 องค์กร และขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวน 531,815 ราย
  โดยมีผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ผ่านมาได้อนุมัติโครงการเงินอุดหนุนและโครงการเงินกู้ยืมให้องค์กรเกษตรกรทั้งสิ้นจำนวน 10,811 โครงการ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 54 8,828 คน เป็นเงินจำนวน 896,810,977 บาท ผลการดำเนินงานด้านการจัดการหนี้ ดำเนินการชำระหนี้แทน จำนวน 29,469 ราย 30,466 บัญชี จำนวนเงิน 7,055,371,361.68 บาท มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จำนวน 22,626 แปลง เนื้อที่ 161,134 ไร่ 12.5 ตารางวา เกษตรกรได้ดำเนินการชำระหนี้คืนกองทุนครบถ้วนแล้วจำนวน 8,159 ราย โอนหลักประกันคืนให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 9,295 แปลงเนื้อที่ 688,988 ไร่ 73.7 ตารางวา


    ในวันนี้ได้มามอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้กับองค์กรเกษตรกรสมาชิกในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 19 โครงการ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 251 คน จำนวน เงิน 11,220,440 บาท และมอบเช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรจำนวน 27 รายจำนวน 5 สหกรณ์ประกอบไปด้วย 1. สหกรณ์การเกษตรจำนวน จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด  4.สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด และ 5.สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ จำกัด เป็นเงินจำนวน 14,351,604.11 บาท นอกจากนี้ได้มอบโฉนดที่ดินคืนเกษตรกรพร้อมใบประกาศเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรที่ได้ชำระหนี้คืนกองทุน ครบถ้วนตามสัญญาและปิดบัญชีกองทุนแล้ว จำนวน 30 ราย
    นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้รักษาที่ดินทำกินไว้ให้ลูกหลานและได้รับเงินสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพให้แก่องค์กรและสมาชิก ซึ่งเป็นการดำเนินการที่เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายกองทุนที่ครบวงจรทั้งด้านการฟื้นฟูอาชีพและการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


 นายสมยศ   ภิราญคำ

  ด้านนายสมยศ   ภิราญคำ รักษาการเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรและมอบโฉนดที่ดินและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรม กิจกรรมมอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในวันนี้เป็นการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรม


   โดยในกิจกรรมมอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้านต่างๆให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้านต่างๆรวมทั้งความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันและ 3.เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในฐานะหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คน และมีกิจกรรมที่สำคัญคือ (1) มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 19 องค์กร จำนวน 38 คนเป็นเงินจำนวน 11,220,400 บาท (2) มอบเช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับเจ้าหนี้สหกรณ์พื้นที่จำนวน 5 สหกรณ์ เป็นเงินจำนวน 14,351,604.11 บาท (3) มอบโฉนดที่ดินและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา จำนวน 30 คน


      นายสมยศ  กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับจังหวัดขอนแก่นมีการขึ้นทะเบียนองค์กรจำนวน 898 องค์กรสมาชิก จำนวน 213,082 คน ได้อนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 37 โครงการ จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 19,467 คน จำนวนเงิน 20,255,945 บาท ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร จำนวน 15,261 ราย  20,633 สัญญา จำนวนเงิน 1,726,326,669.8 6 บาท ได้รับการชำระหนี้แทนแล้ว จำนวน 45 3 ราย 455 สัญญา จำนวนเงิน 60,190,683.32 บาทจากข้อมูลและผลการดำเนินงานดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


     นางสายทิพย์ ลามา

นางสายทิพย์ ลามา อดีตอาชีพสาวโรงทอ จาก กทม. อาชีพเกษตรกรทำนา จากอำเภอแวงใหญ่กล่าวว่ารู้สึกดีใจจนน้ำตาซึม ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาเป็นประธาน มอบเช็คชำระหนี้ และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ให้กับองค์กรเกษตรกรสมาชิกในจังหวัดขอนแก่น ตนเองนั้นะมีอาชีพชาวนา เป็นอาชีพเสริมเป็น ซึ่งเป็นอาชีพ ที่มีเป้าหมาย ในการเลี่ยงเลี่ยงปากท้อง ของประชาชน จากการมี่รัฐบาล ลงมาช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สิน ของเกษตรกร ทำให้ พวกเราได้อยู่กับครอบครัว ซึ่งทำผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวจากกิโลกรัมละ 8 บาท กลายมาเป็นกิโลกรัมละ 200-300 บาท ทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชนอำเภอแวงใหญ่ เป็นอำเภอที่โชคดีที่มี  ศูนย์ข้าวของอำเภอ  มีหน้าที่ป้อนข้าวสาร ให้เราเอามาผลิตข้าวแตน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวสุกธรรมดา นำมาขึ้นห้างสร้างรายได้ให้กับชุมชน คนอำเภอแวงใหญ่ ได้ ซึ่งเป้าหมาย คือส่งมอบภูมิปัญญา ให้กับลูกหลานต่อไปในอนาคต .

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads