วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

“สหกรณ์ฯ ครูขอนแก่น” มติเสียงส่วนใหญ่ รับประนีประนอม ยอมความ กรณีเงินสดขาดบัญชี

“สหกรณ์ฯ ครูขอนแก่น” มติเสียงส่วนใหญ่ รับประนีประนอม ยอมความ กรณีเงินสดขาดบัญชี
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“สหกรณ์ฯ ครูขอนแก่น” มติเสียงส่วนใหญ่ รับประนีประนอม ยอมความ กรณีเงินสดขาดบัญชี


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เสียงส่วนมาก มีมติ รับพิจารณาข้อเสนอในการประนีประนอมยอมความ คดีอาญา/คดีแพ่งศาลจังหวัดขอนแก่น กรณีเงินสดขาดบัญชี


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2564 เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด โดยมี นายทนงศักดิ์ วังสงค์ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูขอนแก่น จำกัด ,ตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด,ตัวแทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น,ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 และผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม ใหญ่วิสามัญ จำนวน 371 คน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวข้อที่น่าสนใจ คือ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องคดีความอาญา/คดีแพ่ง ศาลจังหวัดขอนแก่น กรณีเงินสดขาดบัญชี สืบเนื่องมาจากความคดีอาญา อ 89/2564 พนักงาน อัยการจังหวัดขอนแก่น เป็นโจทย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม) โดยมี 1. นายนพรัตน์ สร้างนานอก 2 .นายสมศักดิ์ โคตรวงศ์ 3.นายนิวัฒร นิราศสูงเนิน 4.นางวราพร ธรณี เป็นจำเลย และเลขคดีที่ พ. ศ. 258 /2564 พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นเป็นโจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด เป็นผู้เสียหาย (โจทก์ร่วม) มีนายเอกราช ช่างเหลา เป็นจำเลยร่วมกันยักยอกทรัพย์ปลอมแปลงเอกสาร(สมุดคู่ฝาก)
ซึ่งศาลจังหวัดขอนแก่น ได้นัดวันที่ 26 สิงหาคม 2560 4 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ศาลเลื่อนไปวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ซึ่งอยู่ในกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพในคดีอาญา ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้เวลา 10.30 น.ทนายจำเลยประสงค์จะให้การรับสารภาพข้อหายักยอกส่วนข้อหาความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ทนายจำเลยขอเวลา ตรวจสอบข้อเท็จจริง จะแถลงต่อศาลในนัดหน้าและยินยอมยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ร่วมโดยจำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ร่วมแล้วลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จำนวน 431,862,070.43 บาทพร้อมดอกเบี้ย โดยการผ่อนชำระ 5 ปี


โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันมูลค่า 299,000,000 บาท (299,048250) และจะนำหลักทรัพย์มาวางค้ำประกันเพิ่มเติมมูลค่า 140,000,000 บาท ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถ้าจำเลยชำระได้ครบ จะขอให้โจทก์ร่วมถอนคำร้องทุกข์ในข้อหายักยอกและแถลงไม่ติดใจเอาความต่อจำเลยในข้อหาผิดเกี่ยวกับเอกสาร ซึ่งโจทก์ร่วมแถลงว่าขอนำข้อเสนอที่จำเลยเสนอในวันนี้เข้าร่วมที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดหากที่ติที่ประชุมได้ผลประการใดจะนำมาเสนอให้ทางฝ่ายจำเลยทราบในนัดหน้าให้เลื่อนนัดสอบปากคำให้การและนัดคุ้มครองสิทธิ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.


สรุปหลักทรัพย์ค้ำประกันครั้งที่ 1 ที่ดิน 10 แปลงจำนวน 202 ไร่ 2 งาน 84 ตร.ว.ราคาประเมิน 169,7 10,750 บาท ครั้งที่ 2 เป็นที่ดิน 3 แปลง จำนวน 43 ไร่-งาน 45 ตร.ว.ราคาประเมิน 129,337,500 บาทครั้งที่ 3 ที่ดินจำนวน 29 ไร่ 2 งาน 67.1 ตร.ว.ราคาประเมิน 140,920,000.00 บาทรวม 439,968, 250.00 บาท

นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์

นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ชี้แจง ต่อผู้แทน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ประเด็นพิจารณาข้อเสนอในการประนีประนอม ยอมความทนายจำเลยประสงค์จะให้การรับสารภาพข้อหายักยอกชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 431,862,070.43 บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยการผ่อนชำระ 5 ปี มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ถ้าจำเลยชำระได้ครบ จะขอให้โจทก์ร่วม ถอนคำร้องทุกข์ในข้อหายักยอกทรัพย์ คดีนี้สามารถยอมความได้หากไม่ถอนคำร้องทุกข์ความผิดส่วนนี้ระงับตามกฎหมาย
ส่วนประเด็นพิจารณาข้อเสนอในการประนีประนอมยอมความแถลงไม่ติดใจเอาความต่อจำเลย ในข้อหาความผิดเกี่ยวกับเอกสาร (คดีนี้ยอมความไม่ได้) หรือไม่ต้องแถลงให้อยู่ในดุลพิจารณาของศาล


ซึ่งมติที่ประชุม ของตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น เสียงส่วนมาก รับพิจารณาข้อเสนอในการประนีประนอม ยอมความทนายจำเลยประสงค์จะให้การรับสารภาพข้อหายักยอกชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 431,862,070.43 บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยการผ่อนชำระ 5 ปี มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ถ้าจำเลยชำระได้ครบ จะขอให้โจทก์ร่วม ถอนคำร้องทุกข์ในข้อหายักยอกทรัพย์ คดีนี้สามารถยอมความได้ โดยมอบหมายให้ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ไปแถลงต่อศาล ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ในเวลา 13.30 น.
นายอนุศาสตร์ เปิดเผยว่าในส่วน คดีความแพ่ง คดีหมายเลขดำที่พE1 /2564 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นโจทย์ ซึ่งมี 1.นายเอกราช ช่างเหลา 2 นายนพรัตน์สร้างนานอก 3.นายสมศักดิ์ โคตรวงศ์ 4. นายนิวัฒร นิราศสูงเนิน 5 .นางวราพร ธรณี เป็นจำเลย ร่วมกันยักยอกทรัพย์ ณ วันฟ้องคดี วันที่ 7 มกราคม 2564 จำเลยที่ 1 รับสภาพหนี้และได้นำหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันเป็นที่ดิน 10 แปลง มูลค่าประเมิน 169,7 10,750 บาท ครั้งที่ 2 เป็นที่ดิน 3 แปลงมูลค่าประเมิน 129,337,500 บาทรวม 299, 048 ,250 บาท

ในการรับสภาพหนี้ของจำเลยที่ 1 นั้นในมติคณะกรรมการดำเนินการ มีมติรับสัญญาสภาพหนี้แบบมีเงื่อนไข กล่าวคือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ประสงค์ให้ชำระเงินทั้งหมดที่ยักยอกไปพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินสดเท่านั้น ส่วนหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกันนั้น ในกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาในการฟ้องยึดหลักทรัพย์และการประเมิน หลักทรัพย์ดังกล่าวคณะกรรมการดำเนินการมีมติยึดตามราคาประเมินของเจ้าพนักงานคดีเท่านั้น ไม่ได้ยึดราคาประเมินของบริษัทเอกชนที่ผู้รับสภาพหนี้เสนอมา


ต่อมาวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้เวลา 11.00 น.จำเลยทั้งห้าตกลงเงื่อนไขเบื้องต้นว่าจะชำระหนี้คืนให้กับโจทก์ตามหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยผ่อนชำระเป็นเวลา 5 ปี ในอัตราปีละไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยโจทย์รับเงื่อนไขที่เจรจา ในวันนี้ไปเสนอกับคณะกรรมการโจทย์ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งหากสามารถตกลงกันได้ก็จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความในนัดหน้าแถลงขอเลื่อนคดี ไปเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads