วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2023

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เตรียมความพร้อมเปิดเรียน On-Site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เตรียมความพร้อมเปิดเรียน On-Site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เตรียมความพร้อมเปิดเรียน On-Site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา


สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคโควิด 19 ในสถานศึกษาระยะออกจากการระบาด เข้าสู่โรคประจำถิ่น หลังกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทบทวนและพัฒนาปรับปรุง แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาตาม “มาตรการเปิดเรียน On-Site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565” เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เปิดเรียน และมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน


    เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1ประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคโควิด 19 ในสถานศึกษาระยะออกจากการระบาด เข้าสู่โรคประจำถิ่น เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565 โดยมีตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น,ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2,ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3,ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น
ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
และผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 152 คนในการเข้าร่วมการประชุม On Site และ Online


  ดร.อารยันต์ แสงนิกุล

ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1กล่าวว่า ในวันนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก มีแนวโน้มลดลงตามลำดับ รวมถึงผู้ติดเชื้อที่เป็นนักเรียน และครูทำให้สถานศึกษาปิดเรียน มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน ที่มีผลต่อการเรียนของนักเรียน กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทบทวนและพัฒนาปรับปรุง แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาตาม “มาตรการเปิดเรียน On-Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565″


    ดร.อารยันต์ กล่าวด้วยว่าเพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เปิดเรียน On-Siteที่โรงเรียน มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน และอยู่ได้กับโควิด-19 โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ให้การดูแลช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานมาตรการเปิดเรียน On Site แก่สถานศึกษาอย่างปลอดภัย กอปรกับประเทศไทยมีการวางแผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19จากการระบาดใหญ่ (Pandemic)สู่โรคประจำถิ่น(Endemic) ในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2565 นี้ เจตนารมณ์มุ่งให้ประชาชนอยู่ได้กับโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัย และนักเรียนมาเรียน ที่โรงเรียนได้อย่างมีความสุข


   ดร.อารยันต์ กล่าวอีกว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโรคโควิด – 19 ต้องทำให้ การเรียนการสอนต้องชะงักลง  ซึ่งตรงนี้จึงทำให้การเรียนรู้ของเด็ก ลดน้อยถอยลง ตามสถานการณ์ของโลก ในปีการศึกษา 2565 นี้สำนักงานเขตพื้นที่ ได้ให้โรงเรียนในสังกัดเปิดเรียน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยเน้นการ เปิดเรียนแบบ on-site เปิดเรียนแบบ on-site ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ การดำเนินงานก็อยู่ ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
   ซึ่งแนวทางในการเปิดภาคเรียน นั้นได้เน้นย้ำไปที่โรงเรียนต่างๆว่า ต้องดำเนินการให้รัดกุมและก็ ปลอดภัยทั้งในเรื่อง ของสุขภาพ ต้องควบคู่ไปกับการเรียนรู้ของเด็ก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ทั้งนี้ต้องคำนึงถึง มาตรการความปลอดภัย  และโอกาสทางการเรียนรู้ ของเด็กๆเราต้อง ให้เขาได้รับส่วนนั้นด้วย ซึ่งโอกาสที่ขาดหายไปในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นในปี 2565 นี้ จะเป็นปีการศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้ เต็มศักยภาพ และมาตรการของความปลอดภัย ซึ่งเรามี สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด และมี สพฐ.ในการกำกับดูแล ขอให้ผู้ปกครองได้มีความเชื่อมั่น และก็ไว้วางใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเราคำนึงถึงความปลอดภัย และคุณภาพของเด็กเป็นสำคัญ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads