วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

“ร.ร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น” ขานรับนโยบาย รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ปลอดกัญชาทุกประเภท

“ร.ร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น” ขานรับนโยบาย รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ปลอดกัญชาทุกประเภท
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ร.ร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น” ขานรับนโยบาย รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ปลอดกัญชาทุกประเภท

นโยบายโรงเรียนกัลยาณวัตร เกี่ยวกับเรื่องกัญชา ในด้านของสาธารณสุข สามารถใช้ป้องกันโรคได้ หรืออะไรก็ตาม แต่ถ้าหากเอามาใช้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียน ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ในการที่จะใช้ หรือขาดความรู้ ความเข้าใจอาจจะเกิดก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เครือข่าย ปปช.ภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแก่น นำโดยดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานเครือข่ายฯ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มศักยภาพผู้นำต้นแบบ เพื่อตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นและการพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน” โดยมี นายประทีป จูฑะศรรองเลขาธิการ ปปช.ภาค 4 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยนายกุล ภาคเดียว ผู้อำนวยการสำนักปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และกล่าวปิดงาน ในการนี้ ดร.เรืองยศ แวดล้อม ผอ.(เชี่ยวชาญ) ร.ร.กัลยาณวัตร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในฐานะเจ้าของสถานที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯจำนวน 300คน

ดร.เรืองยศ แวดล้อม

ดร.เรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ)โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นโยบายของโรงเรียน เกี่ยวกับเรื่องกัญชานั้น ตนเองเห็นด้วยแม้กัญชาจะเป็นเรื่อง เสรีและถูกต้องตามกฎหมายแล้วนั้น แต่ถ้าเราใช้อย่างไม่มีข้อจำกัด อาจจะเกิดโทษได้ เหมือนกับสุราเช่นเดียวกัน สุรามีกฎหมายรองรับ ห้ามขายหรือห้ามจำหน่าย และหรือห้ามดื่มสุราในสถานศึกษา ดังนั้นกัญชาก็เหมือนกัน ส่วนการใช้กัญชานั้นในด้านของสาธารณสุข สามารถใช้ป้องกันโรคได้ หรืออะไรก็ตาม แต่ถ้าหากเอามาใช้กับนักเรียนซึ่งนักเรียน ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ในการที่จะใช้หรือขาดความรู้ ความเข้าใจอาจจะเกิดก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมา นั่นก็คือการเสพกัญชาที่เกินขนาด จากการที่เสพกัญชาเพื่อความบันเทิง หรือเสพกัญชาเพื่อความสนุกสนาน ซึ่งมันไม่ใช่ที่จะนำเข้าใช้มาในสถานศึกษา
“ดังนั้นโรงเรียนกัลยาณวัตร ขอสนับสนุนนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการประกาศ โรงเรียนกัลยาปลอดกัญชา ทุกๆประเภทห้ามไม่ให้เข้ามาในสถานศึกษา และจะให้ความรู้ลูกๆนักเรียน และผู้ปกครองถึงประโยชน์ และโทษของกัญชาอย่างกว้างขวาง”ดร.เรืองยศ กล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads