วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

Next Future ของเมืองขอนแก่น เศรษฐีใหม่ สตาร์ทได้ที่นี่ Food Tech Expo 2022, E-san edition

Next Future ของเมืองขอนแก่น เศรษฐีใหม่ สตาร์ทได้ที่นี่ Food Tech Expo 2022, E-san edition
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

Next Future ของเมืองขอนแก่น เศรษฐีใหม่ สตาร์ทได้ที่นี่ Food Tech Expo 2022, E-san edition


งาน Food Tech Expo 2022 ที่นำเอาเทคโนโลยี วิทยาการ หัวข้อสัมมนาใหม่ ๆ มาจุดประภายผู้ประกอบการและนักลงทุนให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ของธุรกิจในอนาคตในงานมีทั้งการจัดแสดงสินค้า การสัมมนา การให้คำปรึกษา การจับคู่ธุรกิจ และเวิร์คชอปที่เกี่ยวกับวิทยาการด้านอาหารและการเกษตร ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ การแปรรูปสินค้า การแพคกิ้ง การตลาดดีอีหัล การตลาดโมเดิร์นเทรดการออกแบบฟาร์มอัจฉริยะ ไปจนถึงเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยี ระบบอัตในบัติ 4.0 สำหรับโรงงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”ขอนแก่น MICE City


    เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายจารีก  เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเบิดงาน Food Tech Expo 2022, E-san Edition ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุรกิจอาหารและการเกษตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ผู้สนใจสามารถเข้าชมและร่วมสัมมนาได้ฟรี ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม นี้ ลงทะเบียนและดูข้อมูลได้ที่ www.fabexpo.co โดยมีนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประทานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น,  ดร.ทวีสันต์  วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น,นายปานทอง สระคูพันธ์  ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นายธีระ กิตติธีรพรชัย CEO – GREENWORLD ในฐานะผู้จัดงานFood Tech Expo 2022


   GREENWORLD  ผู้นำธุรกิจด้าน B2B Media
Platform ได้ฤกษ์เปิดงาน Food Tech Expo 2022 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บโดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร 15 องค์กร


   นายธีระ กิตติธีรพรชัย CEO – GREENWORLD ในฐานะผู้จัดงานได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION”ประเทศไทยต้องการแรงขับเคลื่อนใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจเพราะทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทาย (GlobalChallenges) ที่ไม่เคยเจอมาก่อน
ในโลกแห่งความผันผวน หรือ VUCA World ทั่วโลก
พยายามพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในขณะเดียวกันก็พร้อมร่วมมือกับนานา ประเทศ ปี 2564 แม้ว่าการส่งออกของประเทศไทยมีการเต็มโตถึง 17% แต่เหรียญย่อมมีสองด้าน ภาวะเงินเพ้อของสหรัฐอเมริกา ทำให้เราต้องแบกรับต้นทุนการนำเข้าสินค้าด้านพลังงานและทุนที่สูงขึ้น และหากเศรษฐกิจโลกยังไม่พื้นตัวก็อาจส่งผลต่อการส่งออกของไทยเช่นกัน ธุรกิจอาหารและการเกษตร คือความแข็งแกร่งในอนาคตของประเทศไทย เรายังมีศักยภาพอีกมากมายในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ การปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปที่ทันสมัย รวมถึงการ Go Global เพื่อขยายตลาดเราหลงเสน่ห์ของจังหวัดขอนแก่น ความร่วมมือที่แข็งแกร่งของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ กล้าคิด กล้าริเริ่ม ทำให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งอนาคต


   ด้านนายปานทอง สระคูพันธ์  ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นกล่าวถึงการสนับสนุนงาน Food Tech Expo”ภารกิจหนึ่งของที่เสิบคือการร่วมยับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านกลไก”งานประชุมและแสดงสินค้าขอนแก่น เป็นหนึ่งในไมชัตื้นองประเทศไทย ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิพรรศการ หรือ ทีเล็บให้การสนับสนุนและผสักตันทุกกิจกรรมไมช์ในพื้นที่มาให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า FOOD TECH อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง และในครั้งนี้ ที่เสิบ ยินดีร่วม EXPO 2022 เพราะเป็นการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ B2B ที่กระตุ้นให้เกิดการเจรจาธุรกิจและการลงทุน ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาว


    ที่สำคัญ Food Tech Expo ตอบโจทย์การสร้าง New S-Curve ให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร ที่เล็บจึงได้ให้คำแนะนำและสนับสนุนการเชื่อมโยงกับหน่วยงานมากมายในจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ พาณิชย์จังหวัด พัฒนาชุมชน รวมถึง 8 องค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจขอนแก่น กระทั่งขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ทีเล็บหวังเป็นอย่างยั่งว่า งาน FOOD TECH EXPO ครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในพลังที่ช่วย Restart ประเทศไทยในหลากหลายมิติ และทำให้ประเทศไทยถือกำเนิด Food Startup และ Agri-business Startup ใหม่ ๆ ได้ในอนาคต รวมถึง ช่วยส่งเสริมขอนแก่นให้เป็น Smart City ที่ดึงดูดงานแสดงสินค้าและเวทีธุรกิจใหม่ ๆ เข้าสู่จังหวัดได้ในอนาคต”ขอนแก่นพร้อมบุกเบิก New Industries


    ส่วน ดร. ทวีสันต์  วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในฐานะ Official Partner การจัดงาน Food Tech Expo 2022 ได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในจังหวัดขอนแก่น”จังหวัดขอนแก่นเรามีความแข็งแกร่งทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นหนึ่งในต้นแบบของการสร้างโมเดลเมืองอัจฉริยะต่อยอดจุดแข็งที่เรามีอยู่แล้วเพื่อเตรียมพร้อมสู่การสร้างอนาคด ดังจะเห็นได้จากการมีอุตสาหกรรมด้าน Rails& Logistics ที่พลิกโฉมหน้าของเมืองและเป็นประตูดึงดูดโอกาสใหม่ ๆ เข้าสู่เมืองรวมถึงพื้นที่โดยรอบแสดงให้เห็นว่าจังหวัดขอนแก่นเรามีศักยภาพและความพร้อมที่จะสร้างอุดสาหกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด
    สำหรับภาพใหญ่ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรากำลังผลักดันโครงการ Smart Agriculture Industries เพื่อให้อุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่และอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เป็นหนึ่งในอาวุธที่แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอนาคตต่อจากนี้ เราไม่สามารถใช้ชุดความรู้แบบเดิมและทำธุรกิจในกรอบเดิม ๆ ได้อีกต่อไป ต้องเริ่มขยายโลกทรรคน์และสะสมความรู้ใหม่ ๆ ผมจึงยอเชิญชวน SMEs ด้านอาหาร ธุรกิจการเกษตร นักอุตสาหกรรม นักลงทุน รวมถึงนักธุรกิจชาวขอนแก่นเข้าชมงาน FOOD TECH EXPO 2022 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ Restart จังหวัดขอนแก่นของเรา”BCG Model เริ่มแล้วที่ขอนแก่น


  ตบท้ายที่ นายชาญณรงค์  บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ในฐานะ Offcial Partner การจัดงาน Food Tech Expo 2022 กล่าวถึงความพร้อมของเครีอข่ายธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น ต่อการพัฒนา BCG Mode!”หลักการของเราคือ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ต้องไปด้วยกันทั้งซัพพลายเชน เราเริ่มมาก่อนแล้วสำหรับกระแส Future Food และ BCG เราเป็นแหล่งเลี้ยงจิ้งหรีดที่ได้มาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการจัดตั้งธุรกิจที่เข้าร่วมพัฒนา วางแผน ซัพพลายเชน และรับซื้อผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนคุณภาพสูงที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมาก
   นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับภาคบริการ อาทิ ร้านอาหารเพื่อพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสุบภาพให้เป็นภาพลักษณ์ใหม่ของจังหวัดขอนแก่น โดยในงาน Food Tech Expo ครั้งนี้เรามีไฮไลท์เบินการเสวนาเรื่อง ‘อนาคตกับการยกระดับอุตสาหกรรมโคขุนคุณภาพภาคอีสานตามแนวทาง BCG Mode! และอนาคตธุรกิจการค้าแมลง เครษฐกิจ/ผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงเศรษฐกิจ’ ซึ่งมีการสาธิตอาหารจากเซฟคำนาง ที่พัฒนาต่อยอดเมนูจากวัตถุดิบพื้นถิ่นสู่วงการอาหารโลกนี่เป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าชมงาน Food Tech Expo จะได้พบปะผู้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงเข้าฟังกรณีศึกษาจริงเรื่องโคและจิ้งหรีดของคนขอนแก่นเพื่อนำไปต่อยอดกับผลิตผลอื่น ๆ ได้เช่นกัน”


   นายจารึก เหล่าประเสริฐ

 ในโอกาสนี้ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Food Tech Expo 2022 โดยได้แสดงความยินดีแก่ผู้จัดงานและกล่าวถึงทิศทางการพัฒนาเมืองขอนแก่น”จังหวัดขอนแก่น ขอนเราวางวิสัยทัศน์สู่การเป็น ‘มหานครน่าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค โดยได้กำหนดเข้าหมายการพัฒนาจังหวัดไร้ 3 ด้าน ได้แก่ 1)พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 2) พัฒนายืดความสามารถด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมการลงทุนและการบริการ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน และ 3) ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัดกรรม เทคโนโลย์ และดิจิหัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
    งานสัมมนาและจัดแสดงสินค้าในรูปแบบ B2B จึงนับเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด เพราะเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนวิทยาการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมธุรกิจและเศรษฐกิจแก่ประชาชนทั้งในจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้ การจัดงานแสดงสินค้ายังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากการเต้นทางการเข้าพักโรงแรม การใช้บริการ รวมถึงการจ้างงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชัพพลายเชนของการจัดแสดงสินค้า ซึ่งการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนี้ไม่ได้จบเพียงครั้งเดียว แต่สร้างให้กิดโอกาสใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคต
   ผลลัพธ์ในอนาคตไม่ใช่แค่การสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องยาวขอนแก่นเท่านั้น ในภาพใหญ่ ขอนแก่นจะเติบโตในฐานะมหานคร Smart City ที่เป็นประตูเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระดับภูมิภาค กระจายโอกาส สร้างความร่ามมือร่ามใจ ดึงดูดธุรกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อให้เศรษฐกิจอีสานมีพลังสร้างความแข็งแกร่ง
ให้แก่ประเทศไทยในยุคสมัยใหม่
   ผมขออวยพรให้ผู้แสดงสินค้า ผู้ชมงาน และพันธมิตรทุกองค์กรจะประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ”ในสำดับต่อมา ท่านประรานในพิธีร่วมและคณะผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรได้ร่วมเปิดงาน Food Tech Expo2022 อย่างเป็นทางการ และร่วมเยี่ยมชมสินค้าและเทคโนโลยีที่จัดแสดง   


   ภายในงาน FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION จัดแสดงสินค้า เทตโนโลยี และส้มมนาความรู้ สำหรับนักธุรกิอและผู้สนใจดังนี้1. ผู้ประกอบการด้านอาหาร วิสาหกิจชุมชน สินค้าOTOP ที่มีสินค้าออกบายได้จริงแล้ว จะมาอัพเดทเครื่องจักรแปรรูปอาหารและเตรียมวัตถุดิบ เครื่องบรรจุหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ การยึดอายุสินค้า การทำฉลาก ไปจนถึงความรู้ในการขยายตลาดสู่โมเดิร์นเทรด2. โรงงานทุกขนาด ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นนายช่าง วิศวกรหรือผู้บริหาร เจ้าของโรงงาน ในงานมีการจัดแสดงเทดโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาทิ แขนหุ่นยนต์อัตโนมัติราคาคุ้มค่า ระบบลำเลียงสินค้า อุปกรณ์เซนเซอร์ เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ในสายการผลิตเครื่องดื่ม อุปกรณ์มอเตอร์ส่งกำลังหรือเครื่องพ่นไฟสำหรับ
เครื่องจักรอาหาร ไปจนถึงระบบจัดเก็บสินค้า
3. เทคโนโลยีเพื่อนักธุรกิจด้านการเกษตร ระบบ
อัตโนมัติแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกเซนเซอร์ ไอโอที โชล่าชิสเต็ม โตรน รวมถึงที่
   ปรึกษาและผู้ให้บริการติดตั้งระบบการปลูกพืชใน
โรงเรือนที่ช่วยให้เพี่มผลผลิตการเกษตร และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชเศรษฐกิจที่ทำกำไรได้สูง
4. สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ที่กำลังมองหาไอ
เดียธุรกิจ อยากเป็น Food Startup Mรือ Food
Developer ก็สามารถมาชมโซนสาธิตสินค้าที่
ผ่านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและการตลาดจน
ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ รวมถึงหัวข้อ สัมมนา และที่ปรึกษาที่มาให้ความรู้มากมาย FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION จัดโดย Green World Media Platform ร่วมกับสภาอุตสาหกพรมจังหวัดของแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 20-22 กรกฎาคม นี้ เวลา 9.00 – 16 30 ที่ศูนย์ประชุม KICE จังหวัดขอนแก่น เข้าชมงานและจองที่นั่งสัมมนาได้ฟรี ลงทะเบียนวันนี้ที่ www.fabexp0c2 หรือโทร 083-584-6677
ติดต่อ คุณพัษร์สริดาphatslas@qrranwordmsa.co.th
ตาวนีโหลดเอกสารได้ที่ btps//jit.lW/Ryol82a.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads