วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

“ร.ร.สนามบิน ขอนแก่น” จัดตลาดนัดฝึกการค้าขาย เสริมอาชีพให้แก่ นร.

“ร.ร.สนามบิน ขอนแก่น” จัดตลาดนัดฝึกการค้าขาย เสริมอาชีพให้แก่ นร.
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ร.ร.สนามบิน ขอนแก่น” จัดตลาดนัดฝึกการค้าขาย เสริมอาชีพให้แก่ นร.


โรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)ขอนแก่น เขต 1 ได้จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีทักษะชีวิต มีทักษะและรักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำให้นักเรียนได้จำลองปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำอาหาร ขนม การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ หรือแม้กระทั่งการประกอบธุรกิจขนาดย่อม และให้นักเรียนได้นำผลงานหรือผลผลิตของตนเองมาจำหน่าย ทำให้เกิดทักษะอาชีพ เกิดความภาคภูมิใจและสร้างรายได้ระหว่างเรียนอีกทางหนึ่ง อีกทั้งจัดกิจกรรม SNB ROV E-SPORT เปิดทำการแข่งขัน E-SPORT ครั้งแรก โดยแข่งขันเกมส์ ROV ปลุกกระแส E-spot ใน รร.ขึ้นมา และการจัดประกวดร้องเพลง เวทีดาวรุ่ง ลูกทุ่งสนามบิน


    นายสมพงษ์ บุญนาม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน เปิดเผยว่า การจัดโครงการสานฝันสู่อาชีพ กิจกรรมตลาดนัดงานอาชีพ SNB Market Fair จัดครั้งสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสนามบิน ให้การสนับสนุนและพร้อมใจกันจัดขึ้นในทุกปีการศึกษา ยังผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างยิ่ง โดยมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์และฝึกทักษะการประกอบอาชีพ ตามตัวชี้วัดกลุ่มสาระการงานอาชีพ นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความมานะอดทน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคม


   นายสมพงษ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่าตลาดนัดหัดค้า ขาย เป็นกิจกรรมที่เกิดทักษะสำคัญต่อผู้เรียนอย่างยิ่ง ฝึกการจัดการด้านการตลาด ฝึกการทำบัญชีรายรับรายจ่าย การคิดคำนวณต้นทุนของนักเรียนเอง ทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการขายสินค้า มุ่งมั่นพัฒนางาน นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในงานของตนเอง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต


   นายสมพงษ์ เผยด้วยว่าอีกทั้งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม SNB ROV E-SPORT เปิดทำการแข่งขัน E-SPORT ครั้งแรกในโรงเรียนสนามบิน โดยแข่งขันเกมส์ ROV ที่อาคาร 100ปี  มีทีมE-Sport จากนักเรียนหลายระดับชั้นเข้าแข่ง  และปลุกกระแส E-spot ใน ร.ร.ขึ้นมา ทำให้นักเรียนที่พลาดการแข่งขันเรียกร้อง ให้มีการจัดอีกครั้งเป็นซีซั่น2 แล้วพร้อมกันนี้ได้จัด กิจกรรม เวทีดาวรุ่ง ลูกทุ่งสนามบิน SNB Singing Contest ประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 มีนักเรียนผ่านเข้ารอบสุดท้าย 10 คน และแข่งขันกันในงานปิดตลาดนัด 16 ก.ย. ที่ผ่านมาในครั้งนี้ด้วย


     ครูเปิ้ล นายกรณ์พรหมฤทธิ์ ชูพันธุ์วิเศษวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของกิจกรรมตลาดนัดงานอาชีพนี้คือมุ่งเน้นให้นักเรียนนำทักษะกระบวนการที่ได้จากการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ มาต่อยอดทักษะชีวิต โดยให้นักเรียนนำสินค้าของตนเองออกมาวางจำหน่ายภายในงาน ตลาดนัดงานอาชีพ SNB Market Fair ครั้งที่1 ซึ่งจัดในวันศุกร์ต้นเดือน และวันศุกร์กลางเดือน  โดยเริ่มเปิดตลาดครั้งแรก วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยมี ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว รองผอ.สพป.ขก.เขต 1 เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดแต่ละรอบได้รับการตอบรับจากนักเรียน ครู และผู้ปกครองเป็นอย่างดี  จนกระทั่งนัดปิดตลาดในวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา


   ครูเปิ้ล กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่นักเรียนก่อนหน้านี้ได้เรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพแบบทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนเคยเห็นแต่ภาพประกอบไม่รู้จักขั้นตอนการทำอาหารจริง ไม่สามารถทำอาหารได้เองและไม่รู้จักอาหารที่มีประโยชน์ จึงคิดว่าจะทำอย่างไรให้พวกเขารู้จักอาหารและสามารถทำอาหารเองได้ ประกอบกับเห็นว่ารายวิชานี้ต้องให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จึงจะปฏิบัติได้และเข้าใจจริงๆ จึงเริ่มให้นักเรียนคิดว่าอยากรู้จักอยากทำอาหารหรือทำขนมอะไร และมาร่วมกันศึกษาวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำและลงมือปฏิบัติ โดยแบ่งเป็นกลุ่มและผลัดเปลี่ยนเมนูในแต่ละครั้ง เมื่อประสบความสำเร็จในการทำอาหารแล้ว ปลายภาคเรียนก็จะจำลองตลาดให้นักเรียนนำสินค้าและอาหารที่พวกเขาทำขึ้นเองมาจำหน่าย โดยทุกขั้นตอนจะต้องคิดเอง ทำเองทั้งหมด เมื่อจำหน่ายเสร็จแล้วก็ทำบัญชีรายรับรายจ่าย พร้อมสรุปปัญหาและประโยชน์ของกิจกรรมนี้


   ครูเปิ้ล กล่าวทิ้งท้ายว่าประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของกิจกรรมนี้คือนักเรียนได้คิด ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง จากเดิมที่ไม่รู้จักการทำอาหารก็สามารถทำเองได้ ไม่ต้องรอผู้ปกครอง ได้รู้จักการวางแผนทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักการแก้ปัญหา นำไปปรับใช้ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กิจกรรมนี้นักเรียนจะตั้งตารอ เพราะนอกจากจะได้ความสนุกสนาน ได้รู้จักอาหารหลากหลายแล้ว ยังช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย


  ด้าน ด.ญ.ณิชาภัทร วรุณโรจน์ นักเรียนชั้น ป.4/6 กล่าวว่าในส่วนตัว เป็นคนชอบทำอาหาร เพราะได้ลองทำของกิน และขนมหลายอย่าง บางอย่างที่ไม่เคยทำ ครูจะสอนและให้ฝึกหัดทำ จึงได้กินขนมอร่อยๆ ฝีมือที่ทำเอง พร้อมทั้งได้ปลูกผักผลไม้ไว้กินเอง โดยนำไปปรุงทำเป็นอาหารไว้กินตอนเวลากลางวัน บางครั้งกลับไปทำอาหารที่บ้าน เมื่อโตขึ้นอยากทำขนมขาย แต่ที่สำคัญเป็นคนชอบร้องเพลง ในครั้งนี้จึงสมัครเข้าประกวดแข่งขันร้องเพลง เวทีดาวรุ่ง ลูกทุ่งสนามบินในครั้งนี้ด้วย.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads