วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

ชาวบ้านผือ จ.ขอนแก่น ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ บนถนนสายวัฒนธรรม

ชาวบ้านผือ จ.ขอนแก่น ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ บนถนนสายวัฒนธรรม
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ชาวบ้านผือ จ.ขอนแก่น ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ บนถนนสายวัฒนธรรม

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และยึดถือปฎิบัติสืบไป ที่สำคัญยังทำให้คนในหมู่บ้านเกิดความรักความสามัคคีและพร้อมใจกันดูแลรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม

วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2565 นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยชาวบ้านผือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่าหนึ่งพันคนได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ออกมาตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ บนถนนภายในหมู่บ้านหรือชาวบ้านเรียกว่าถนนสายวัฒนธรรม ระยะทางยาวกว่า 500 เมตร เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่หนึ่งและสามของเดือน ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว

นายประจวบ รักแพทย์

นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่าบ้านผือแห่งนี้ ถือว่าเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้า ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีต้นทุนในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามตามฮีต 12 คลอง 14 ที่ชาวอีสานถือปฎิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตและการตักบาตรพระสงฆ์ชาวบ้านก็ทำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว จึงเกิดการต่อยอดทางวัฒนธรรมโดยใช้ถนนกลางหมู่บ้าน เปลี่ยนเป็นถนนสายวัฒนธรรม และพร้อมใจกันแต่งกายผ้าพื้นเมืองออกมาตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ทุกวันอาทิตย์ที่หนึ่งและสามของเดือน
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และยึดถือปฎิบัติสืบไป ที่สำคัญยังทำให้คนในหมู่บ้านเกิดความรักความสามัคคีและพร้อมใจกันดูแลรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะลำห้วยพระคือที่เปรียบเสมือนสายน้ำแห่งชีวิตหล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้าน จนกลายเป็นหมู่บ้านสังคมที่น่าอยู่ นอกจากนี้พระสงฆ์และชาวบ้าน ยังได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าภายในโรงเรียนบ้านผือ พัฒนาเป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลพระลับส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้จุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง


“ทั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการลำห้วยพระคือ สายน้ำแห่งชีวิต ฟื้นเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบรูณาการ สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565″นายประจวบ กล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads