วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2023

“ร.ร.อนุบาลขอนแก่น”พร้อมใจแต่งชุดแดง ต้อนรับวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

“ร.ร.อนุบาลขอนแก่น”พร้อมใจแต่งชุดแดง ต้อนรับวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ร.ร.อนุบาลขอนแก่น”พร้อมใจแต่งชุดแดง ต้อนรับวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)


“ร.ร.อนุบาลขอนแก่น”จัดงานวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริง


วันนี้ (20 ม.ค.66) ที่ สนามอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2566 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)โดยมี นายศักดา มุกสิกวัน ,นายนิรุจน์ นครศรี ,นายศุภวัฒน์ อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลขอนแก่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) คณะครู และนักเรียน ร่วมงานอย่างพร้อมเพียง


นายศุภวัฒน์ อินทรกำแหง

นายศุภวัฒน์ อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่าในนามของคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มีความยินดีและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดงานการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2566 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันตรุษจีน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มีนักเรียนทั้งหมด 3,379 คน


นายศุภวัฒน์ กล่าวอีกว่า สำหรับตรุษจีน ถือได้ว่าเป็น เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน เพราะถือว่าวันตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ดังนั้นชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่ง วันตรุษจีน หรือช่วงเทศกาลตรุษจีนจะตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ของจีนตามวันทางจันทรคติถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของปีและเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ และในปีนี้โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้จัดงานวันตรุษจีน ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความสำคัญและประเพณีในวันตรุษจีน2.เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน3.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกล้าแสดงอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆทั้งนี้ได้รับความร่วมมือครูและนักเรียน โดยร่วมกันกิจกรรมกิจกรรมที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียนได้แก่ กรแสดงวัฒนธรรมจีนของนักเรียน การคัดลายมือภาษาจีน การระบายสี และการประดิษฐ์อักษรจีน เป็นต้น


นายประจวบ ศิริภักดิ์ 

ด้าน นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า ตนได้เห็นว่าเทศกาลวันตรุษจีนนั้น มีกิจกรรมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกเนื่องจากชาวจีนได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานกันในประเทศต่างๆทั่วทุกทวีป ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ ในส่วนของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นั้นได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนมาเป็นระยะเวลาร่วม 3 กว่าปีแล้ว ซึ่งในปีนี้วันตรุษจีน ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 มกราคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนหรรษา เป็นประจำต่อเนื่อง ทุกปี จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมงานตรุษจีนหรรษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนให้กับนักเรียน เพื่อให้มีระดับความรู้ที่สูงขึ้น และขออวยพรให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถ รวมถึงด้านทักษะทางภาษาจีน ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดกิจกรรมนี้


 นายประจวบ  กล่าวอีกว่า กิจกรรมของช่วงชั้นที่จัดงานในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปี ที่ 1-6 กิจกรรม ประกอบด้วย การชมการเสดงของนักเรียนห้องพิเศษภาษาจีน และเข้าร่วมฐานความรู้ทางภาษาจีน แต่ละฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลมอนเตรเชอรี่ภาษาจีน และชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนบัดนี้ได้เวลา อันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดงานกิจกรรมวันตรุษจีนและขออวยพรทุกท่านด้วยคำว่า新正如意,新年发财(ชิงเจียหยูอี่ ชิงนี้ฟาไฉ)คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถา มีแต่ความสุขและร่ำรวยตลอดปี และขออวยพรให้นักเรียนทุกคน ·学习有成เสวีย-สี-โหย่ว – เฉิง (ประสบความสำเร็จในการเรียน)・笑口常开เวี้ยว-โข่ว- ฉาง-ไค (เต็มไปด้วยรอยยิ้ม)・万事如意ว่าน-ชื่-หรู-อี้(สมหวัทุกประการ) 龙马精神หลง-หม่-จิง-เสิน (สุขภาพแข็งแรง)


Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads