วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2023

 “จ.ขอนแก่น”จัดอบรมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อ.เมืองขอนแก่น รุ่นที่ 2

 “จ.ขอนแก่น”จัดอบรมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อ.เมืองขอนแก่น รุ่นที่ 2
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “จ.ขอนแก่น”จัดอบรมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อ.เมืองขอนแก่น รุ่นที่ 2

เพื่อให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดระดับลงทุกภาคส่วนจึงเร่งรัดการดำเนินงานเน้นการลดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเป็นมาตรการหลัก ซึ่งการบำบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคม สามารถคืนคนดีสู่สังคมได้เป็นจำนวนมาก ให้ความรู้ทักษะการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด

วันนี้ (31 ม.ค. 66) ที่ วัดป่าสุนทรวนาราม หมู่ที่ 28 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปิดการอบรม พร้อมให้โอวาทแด่ผู้เข้าอบรมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอเมืองขอนแก่น รุ่นที่ 2 โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยพันตำรวจเอก ปรีชา เก่งสารกิจ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น สาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดอบรมการอบรมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเมืองขอนแก่น

นายไกรสร กองฉลาด

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าตามที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดอบรมการอบรมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเมืองขอนแก่น รุ่นที่ 2 เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดโดยการฟื้นฟูด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด อารมณ์ และทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองขอนแก่น ได้ค้นหาและนำกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมรวม 20 คน ซึ่งเริ่มการอบรม รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 – 20 มกราคม 2566สถานที่ ณ วัดป่าสามัคคีธรรม ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และรุ่นที่ 2 เริ่มวันที่ 23 มกราคม 2566 และสิ้นสุดการอบรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลา 10 วัน 9 คืน ณ วัดป่าสุนทรวนาร


“ทั้งนี้เพื่อให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดระดับลงทุกภาคส่วนจึงเร่งรัดการดำเนินงานเน้นการลดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเป็นมาตรการหลัก ซึ่งการบำบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคม สามารถคืนคนดีสู่สังคมได้เป็นจำนวนมาก ให้ความรู้ทักษะการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น การฝึกอาชีพ ,ฝึกทักษะในการดำรงชีวิต เป็นต้น” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads