วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2023

“ร.ร.บ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น” จัด 200 วัน มหัศจรรย์ ม่วง – ขาว

“ร.ร.บ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น” จัด 200 วัน มหัศจรรย์ ม่วง – ขาว
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ร.ร.บ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น” จัด 200 วัน มหัศจรรย์ ม่วง – ขาว

เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตลอดจน เพื่อประสานความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการผลงานฝีมือของครู และนักเรียน ที่มีผลงาน สุดยอดเลิศหรูอลังการ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1

เมื่อเวลา 09.00 น.วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดงานและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , ประถมศึกษาปีที่ 6 และ อนุบาล 3 พร้อมมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขต และมอบเกียรติบัตร ครูผู้สอน เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานของนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายชิตเมธา  ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ) โรงเรียนบ้านม่วง ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน พร้อมเพรียงกัน ที่หอประชุมเอนกประสงค์

นายชิตเมธา  ทาสมบูรณ์

  นายชิตเมธา  ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ) โรงเรียนบ้านม่วง  กล่าวว่า การจัดงาน 200 วัน มหัศจรรย์ ม่วง – ขาวและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 จำนวน 22 คน ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 39 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 คน ซึ่งในปีนี้ เด็กนักเรียนสามารถสอบเข้า ได้ลำดับที่ 1 2 3 ของโรงเรียนนครขอนแก่น และสอบเข้าได้ลำดับที่ 18 โรงเรียนกัลยาณวัตร อีกทั้งชนะเลิศ ระดับประเทศหลายๆโครงการ โดยทางโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการจัดงาน 200 วัน มหัศจรรย์ ม่วง – ขาว และพิธีมอบใบประกาศแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อประสานความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน


  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล

ด้าน ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงาน 200 วัน มหัศจรรย์ ม่วง – ขาว และการมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในวันนี้ทราบจากรายงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนว่าปีนี้นักเรียนโรงเรียนของเราสำเร็จการศึกษาทุกคน ถือว่าสุดยอดมาก ทั้งนี้เพราะมีผู้บริหารที่เก่ง และคุณครูที่สุดเยี่ยม คณะกรรมการสถานศึกษาที่สุดยอด ผู้ปกครองที่สุดแสนจะเอาใจใส่ และความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนของลูกๆ ม่วงขาว นั่นเอง ปรบมือให้กับทุกท่านด้วย


“ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงคุณความดีที่พวกเราได้กระทำร่วมกันมาได้โปรดดลบันดาลให้ผู้ปกครองนักเรียน คุณครูอาจารย์ ทุกท่านมีเกียรติ ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้และนักเรียนทุกคน” ดร.อารยันต์ กล่าว

เด็กหญิงปทุมวดี  คำกุ้ม


   ส่วน เด็กหญิงปทุมวดี  คำกุ้ม นักเรียน ระดับชั้น ป.3 ซึ่งเป็นเด็กที่คัดลายมือสวยที่สุด กล่าวว่า ที่ตนคัดลายมือสวยอย่างนี้เพราะตนหัดเขียน ฝึกบ่อยๆ จึงทำให้ตนคัดมือลายมือที่สวย ส่วนคุณครูก็ช่วยสอน ช่วยเสริม อยู่เป็นประจำ อนาคตโตขึ้นก็อยากเป็นคุณหมอ

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads