วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

 “ขอนแก่น” พัฒนามวลชนเพื่อขยายและเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคง

 “ขอนแก่น” พัฒนามวลชนเพื่อขยายและเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคง
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ขอนแก่น” พัฒนามวลชนเพื่อขยายและเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคง

เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ครูเพชรในตมเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคง กอ.รมน.ตามแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ใน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


เมื่อวันที่ 20 ส.ค.66 ที่ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า พ.อ. สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนามวลชนเพื่อขยายและเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคง ประจำปี 2566 โดยมี พล.ท.อนุชา ซุ่มคำ ผอ.สมท.กอ.รมน.ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด
วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ครูเพชรในตมเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคง กอ.รมน.ตามแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ใน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในเรื่องปลุกจิตสำนึกอุดมการณ์ความรักในสถาบันหลักของชาติ ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประสบการณ์ครูเพชรในตมในการทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และเศรษฐกิจพอเพียง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads