วันพฤหัส, 25 กรกฎาคม, 2024

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD
เวียดนามดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างแข็งขันเพื่อถอดใบเหลือง IUU ก่อนต้อนรับคณะผู้แทนตรวจสอบ EC ครั้งที่ ๕

เวียดนามดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างแข็งขันเพื่อถอดใบเหลือง IUU ก่อนต้อนรับคณะผู้แทนตรวจสอบ EC ครั้งที่ ๕

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD

เวียดนามดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างแข็งขันเพื่อถอดใบเหลือง IUU ก่อนต้อนรับคณะผู้แทนตรวจสอบ EC ครั้งที่ ๕


  ตามแผนดังกล่าว ทีมตรวจสอบของ EC จะเดินทางเยือนเวียดนามเป็นครั้งที่ ๕ เพื่อพิจารณา
ยกเลิกคำเตือนเกี่ยวกับการแสวงประโยชน์จากอาหารทะเลที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ในเวียดนาม การตรวจสอบครั้งที่
๕ ถือเป็นช่วงเวลาขี้ขาดสำหรับเวียดนาม ในการถอดใบเหลืองอาหารทะเลดังนั้นในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา รัฐบาล กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และท้องถิ่นของเวียดนามได้ใช้แนวทางแก้ไขมากมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและสาระสำคัญในการต่อสู้กับ  โดยมีเป้าหมายที่จะถอดใบเหลืองหลังจากครั้งแรกที่ผู้ตรวจสอบรายนี้
   ในระหว่างการตรวจสอบครั้งที่ ๔ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทีมตรวจสอบของ EC ตระหนักและชื่นชมความพยายามของเวียดนามในการต่อสู้กับการทำประมง IUU เมื่อข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไข ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการต่อสู้กับการแสวงประโยชน์จากอาหารทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จังหวัดและเมืองชายฝั่งทั้ง ๒๘ แห่งของเวียดนามได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามากมายเพื่อเอาชนะคำแนะนำของ  EC จุดมุ่งเน้นอยู่ที่การจัดการกองเรือที่ดี การรักษาการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ติดตามการเดินเรือ (VMS) และการจัดการผลผลิตอาหารทะเลที่ดีผ่านทางท่าเรือทบทวนและรวบรวมรายชื่อท่าเรือและท่าเทียบเรือประมง ส่งเสริมการโฆษณาชวนเชื่อและการฝึกอบรมด้านกฎหมายต่อต้านการทำประมง IUU สำหรับชุมชนประมง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สร้างความตระหนักรู้ให้เจ้าของเรือและไต้ก๋งเรือไม่ละเมิดการทำประมง IUU เพื่อให้ชาวประมงลงนามในคำมั่นที่จะไม่ละเมิดกฎข้อบังคับในการทำประมงในทะเล…
   นอกจากนี้ ท้องถิ่นยังส่งเสริมมาตรการคว่ำบาตรการละเมิดการทำประมง IUU อีกด้วย เมื่อเร็ว
นี้ จำนวนเรือประมงที่ละเมิดการหาประโยชน์จากอาหารทะเลในน่านน้ำต่างประเทศในท้องถิ่น
ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน จังหวัดเกียนยางหนึ่งในท้องที่ ที่มีกองเรือขนาดใหญ่ในประเทศ ไม่พบเรือประมงที่ละเมิดการทำประมงผิดกฎหมาย
   โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามกำลังเร่งนำระบบตรวจสอบย้อนกลับทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ขณะเดียวกันยังคงจัดคณะทำงานตรวจสอบกระตุ้นและเสนอมาตรการจัดการกับความรับผิดชอบต่อองค์กรและบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบในพื้นที่กรมประมงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ถาวรในการต่อสู้กับการทำประมง IUU และเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดการ กับการละเมิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หลังจากดำเนินการเป็นเวลา  ปี (ตั้งแต่วันที่
๒๓ ตุลาคม ๒๐๑๗ ถึงปัจจุบัน) กองกำลังเฝ้าระวัง
การประมงของเวียดนามได้มุ่งเน้นไปที่การลาดตระเวนการตรวจสอบและการควบคุมในพื้นที่ทะเล
ที่สำคัญ โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาอย่างดีแก่กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทคณะกรรมการ กำกับดูแลกลางพร้อมแนวทางแก้ไขเพื่อจำกัดและลดสถานการณ์ของเรือประมงเวียดนามและชาวประมงที่ละเมิดน่านน้ำของประเทศอื่นอย่างผิดกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์จากอาหารทะเลจนถึงขณะนี้จำนวนเรือประมงที่ละเมิดน่านน้ำต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเกือบ ๑๐๐% ของเรือประมงนอกชายฝั่งได้รับการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตามตามกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกใช้ประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆในภูมิภาคเวียดนาม เป็นประเทศที่ปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วและบรรลุผลที่ดีในการควบคุมเรือประมง
   นอกจากนี้เวียดนามยังส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมมือ กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและโลก เสริมสร้างความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย และ
ประสานงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อจำกัดการแสวงประโยชน์จากอาหารทะเลที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและร้การควบคุมจนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้ลงนามข้อตกลงและกฎระเบียบสายด่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการประมงในทะเลกับจีนและบรูไนและกำลังเจรจาเพื่อลงนามข้อตกลง และกฎระเบียบสายด่วนกับไทย อินโดนีเซีย กัมพูชา
   อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังยืนยันด้วยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการถอดใบเหลือง IUU อย่างยั่งยืน
คือการยกระดับความรับผิดชอบของชาวประมงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเวียดนามและระหว่า
งประเทศเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางทะเลและผลิตภัณฑ์ประมงสร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบของบุคลากรและธุรกิจในการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจนี่ถือเป็นปัจจัยขี้ขาดที่สำคัญในการเดินทางเพื่อยกเลิกใบเหลือง IUU ของ EC และพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของเวียดนามอย่างยั่งยืน./.

                      สมบูรณ์  สุขชัยบวร….รายงาน

3bb-ad
3bb-ad

About The Author

Related posts

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD