วันพฤหัส, 25 กรกฎาคม, 2024

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD
นร.สาธิตศึกษาศาสตร์ มข. คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก

นร.สาธิตศึกษาศาสตร์ มข. คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD

นร.สาธิตศึกษาศาสตร์ มข. คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า 3 หนุ่มสาว ทีม Dinonaut โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นายศิวัชณัฐ แสงสุวรรณ (ศีล) และ นายวชิรวิชญ์ อารยะสัจพงษ์ (ฝู) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนางสาวฟ้าใส จัสมิน เฟื่องจันทร์ (ฟ้าใส) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำผลงานได้ดีเยี่ยม สามารถ คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก Robocup Japan Open 2024 มาครองได้สำเร็จ และนับเป็นครั้งแรกที่ทีมจากประเทศไทยสามารถเอาชนะประเทศต่าง ๆ ด้วยหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นเองโดยคนไทย แข่งกับทีมอื่นที่ใช้หุ่นยนต์สำเร็จรูปจากบริษัทชั้นนำใน Industrial Logistics League


สำหรับการแข่งขัน Robocup Japan Open 2024 ครั้งที่ 19 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2567 ที่ Shiga Daihatsu Arena เมือง Otsu ประเทศญี่ปุ่น เป็นการแข่งขัน robocup ที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น ในระดับโลกอย่าง World Robocup ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมชิงชัย กว่า 10 league รวมผู้เข้าร่วมมากกว่า 400 คน จากทั้งญี่ปุ่น ไทย มาเลเซีย ไต้หวัน จีน และอื่นๆ โดยมีการแข่งขันอิงกฎตาม Rulebook ของ World Robocup 2024 และการแจก task ได้จาก server ส่วนกลางเท่านั้น ดำเนินการโดย Trustee จาก RoboCup ที่เป็นชาวญี่ปุ่น

 


ก่อนหน้านั้น สมาชิกทีม Dinonaut ทั้ง 3 คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์ระบบปฏิบัติการ Thailand Open Robotics Competition 2024 (LOGISTICS) ระดับประเทศมาครอง เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และได้เข้าร่วมทีม KMITL Robotics and AI กับทางหลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Robocup Japan Open 2024 ที่ประเทศญี่ปุ่น จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ นำชัยชนะกลับมาสู่ประเทศไทยในที่สุด
ทั้งนี้ นายศิวัชณัฐ แสงสุวรรณ (ศีล) นายวชิรวิชญ์ อารยะสัจพงษ์ (ฝู) และนางสาวฟ้าใส จัสมิน เฟื่องจันทร์ (ฟ้าใส) เป็นสมาชิกอยู่ในชมรม ชุมนุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ SATIT KKU ROBOT & AI CLUB ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทดลองหลักวิชาการต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์การเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกร มีพันธกิจในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเป็นพลโลก รวมไปถึงมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการบริการวิชาการที่เน้นการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานอื่นๆ .

3bb-ad
3bb-ad

About The Author

Related posts

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD