วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

คนเรือนแสน ร่วมพระราชทานเพลิงศพ“ครูใหญ่” มข.

คนเรือนแสน ร่วมพระราชทานเพลิงศพ“ครูใหญ่” มข.
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

คนเรือนแสน ร่วมพระราชทานเพลิงศพ“ครูใหญ่” มข.

“หนึ่งร่างครูใหญ่…ต่อลมหายใจทีไม่สิ้นสุด” ‘ครูใหญ่’ ครูตลอดกาล ผู้สละร่างกายอุทิศให้กับการศึกษา ผู้ควรแก่คำว่าเคารพบูชา ร่างของ“ครู” สร้างบุคลากรทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ และสามารถช่วยชิวิตมนุษย์ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดตลอดไป ส่งผลได้อานิสงส์บุญกุศล อันยิ่งใหญ่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 มิ.ย. ที่ อาคาร 25 ปี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ. “ครูใหญ่” เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2560 จำนวน 524 ร่าง  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์   ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  พร้อม ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะแพทย์ – พยาบาล -บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 คณะ และญาติครูใหญ่ เกือบแสน ร่วมในพิธี

รศ.นพ.ชาญชัย  กล่าวว่าคณะแพทย์ – พยาบาล -บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 คณะได้ร่วมใจกันทุ่มเททำงานเชิดชูเกียรติอย่างสูงแด่“ครู”แสดงออกถึงความกตัญญุตา  ต่อผู้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ เสียสละร่างกายของตนเพื่ออุทิศให้นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษา6 คณะ ได้ เรียนรู้  ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ไปสู่การศึกษาขั้นสูงขึ้น จนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมบริบูรณ์ด้วยวิชาการ จริยธรรม มโนธรรมและคุณธรรม   ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นสิ่งสุดท้ายแห่งการแสดงความกตัญญุตาในความรู้อุปการะที่ท่านทำแล้วแก่นักศึกษา โดยกำหนดงานจัดขึ้นสามวันหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2560  เป็นงานที่จัดออกมาได้อย่างงดงาม สมเกียรติแห่งความเป็นครู และวงศ์ตระกูล ที่ลูกศิษย์ได้บูชาครูผู้อุทิศร่างกาย  และจะได้นำความรู้ออกไปช่วยเหลือผู้คนต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

นายเกริกพล   แดนศรีแก้ว นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2560 กล่าวว่า ในการเรียนการสอนของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. มีความจำเป็นที่ต้องใช้ร่างครูใหญ่ รวมทั้งโครงกระดูก ในการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมการเรียนรู้จากภาคทฤษฏีอันเป็นการเรียนรู้จริง จากการศึกษาร่างครูใหญ่และโครงกระดูก นอกจากนี้ยังใช้เพื่อการวิจัยและการฝึกทักษะสำหรับอาจารย์และแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากครูใหญ่ จะเป็นนักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มข. 6 คณะอันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆโดยมีทั้งมาเรียนที่คณะแพทยสาสตร์และส่งโครงกระดูกไปศึกษาตามสถาบันที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าครูใหญ่เป็นผู้ที่มีคุณูปการอย่างสูงสุดแก่การศึกษาทางการแพทย์ ดังนั้นพวกเราขอสัญญาว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดีในอนาคต

 

นายวัฒนา   ผานุกุล อายุ 59 ปี อาชีพรับราชการสถานสงเคราะห์เด็กชาย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น สามีครูใหญ่โครงกระดูกและลูกเขยของครูใหญ่ เพื่อการชำแหละศึกษา กล่าว่า เนื่องในวันพระราชทานเพลิงศพ“ครูใหญ่” มข.ประจำปี 2560 นี้นั้น ตนได้มาร่วมพิธีด้วย เพราะทั้งภรรยาและแม่ยายที่เสียชีวิตได้ทำเรื่องบริจาคร่างให้กับทาง รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.ด้วยกันทั้งคู่และเสียชีวิตในเวลาใกล้เคียงกัน โดยตนคิดว่าการที่ได้บริจาคร่างกายให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้เป็นการที่จะได้อานิสงส์ผลบุญกุศล อันยิ่งใหญ่ ต่อผู้ที่เสียชีวิต

เพราะที่ก่อนที่จะเสียชีวิตมีความตั้งใจที่จะบริจาค อวัยวะร่างกายให้เป็นครูใหญ่ เป็นทุนตั้งแต่ต้น หรือแม้แต่ตนเอง ก็ได้กรอกแบบฟอร์มยื่นบริจาคร่างกาย ต่อคระแพทยศาสตร์ มข.เมื่อเสียชีวิตเช่นกัน เพราะยังได้ทำประโยชน์ต่อวงการแพทย์และเป็นวิทยาทาน ต่อนักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาเล่าเรียน  จึงฝากไปยังผู้ที่มีจิตรอันเป็นกุศลว่าการทำความดีนั้นมีหลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาก็เช่นกัน ทำแล้วสบายใจตายไปก็มีความสุข

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads